Nordre Follo musikkråd deler ut 100.000 kroner

Kanskje kan et stipend være starten på noe stort? Her jammer Erik Oskar Pelin-Berg (til venstre) og Ole Alexander Torp Ringsby fra musikklinjen til Ski videregående skole.

Kanskje kan et stipend være starten på noe stort? Her jammer Erik Oskar Pelin-Berg (til venstre) og Ole Alexander Torp Ringsby fra musikklinjen til Ski videregående skole. Foto:

Av

Tidligere Ski Musikkråd, nå Nordre Follo Musikkråd, deler ut sine årlige stipender til glede for barn, unge og voksne i kommunen.

DEL

I år som tidligere år har musikkrådet gleden av å dele ut stipendmidler og nytt av året er at også Oppegårdbefolkningen har mulighet til å søke på disse midlene. Totalsummen for utdelingen varierer noe fra år til år og i år skal hele 100 000 kr deles ut, kan et fornøyd styre i Nordre Follo Musikkråd meddele.

Musikkrådet forvalter et kapitalfond hvor overskuddet for hvert år går til å dekke egne arrangementer og til stipender. Barn og unge blir prioritert i stipendutdelingen men også voksne og lag kan sende inn søknader. Tidligere år har det blitt innvilget stipend til blant annet sommerkurs og undervisning, seminarer, prosjekter, instrumenter og annet utstyr. I tillegg til interne oppgaver driver musikkrådet aktivt politisk arbeid opp mot kommunen for å sørge for best mulige vilkår for sine medlemmer, herunder blant annet støtteordninger og grunnleggende behov for egnede øvings- og lagringslokaler.

Offentliggjøringen av stipendutdelingen blir som vanlig gjort på Musikkens dag 6. juni, på musikkrådets arrangement «Sommernatt ved fjorden» i Kolben på Kolbotn. Fjorden er i denne sammenheng Kolbotnvannet, som for en dag kan få være en idyllisk fjord, kan en humoristisk styreleder Lars Christian Nordby opplyse. Musikkrådet har tradisjonelt år holdt Musikkens dag i Ski og nå etter kommunesammenslåingen vil dette bytte på annethvert år mellom henholdsvis Kolbotn og Ski.

Alle medlemslag, og grupper og enkeltpersoner tilknyttet disse, kan søke på midlene. Stipendet må brukes til egenutvikling i form av kurs, skole, innkjøp av instrument eller annet egnet utstyr innenfor det området som regnes som hovedaktivitet for laget. Maksimalt beløp per søknad er 15 000kr. Søknadsfrist er 1. april og søknad sendes som vedlegg til nordrefollo@musikk.no. Søknaden må inneholde Navn, kontaktinformasjon, tilhørende medlemslag, hva søknaden gjelder og finansieringsplan. Laget må være registrert som medlem i Nordre Follo Musikkråd, ha betalt medlemskontingent innen søknadsfristen og anbefaling fra lagets styre må følge søknaden.

Artikkeltags