Nordre Follo starter med 9,1 milliarder i gjeld: – Vi kan bare glemme å opprettholde dagens servicenivå når vi blir storkommune

Lederne i kontrollutvalget i både Ski og Oppegård er mildt sagt fortvilet over den økonomiske situasjonen til den nye storkommunen. Også rådmannen i Oppegård roper et varsku.