NORDRE FOLLO: Bjørn Kløvstad (H) foreslo å åpne møtet for pressen, men flertallet i formannskapet ville behandle utbyggingsavtalen om den nye videregående skolen mellom Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune. Men fikk ikke gehør for sin mening, til tross for at utbyggingsavtalen allerede lå ute på nettsidene til Viken. Avtalen har ligget ute offentlig siden sakspapirene ble lagt ut for et par uker siden.

– Derfor synes jeg det er litt rart at politikerne i kommunen ikke ville være åpne i dette møtet, kommenterte Kløvstad etter at møtet var over.

Varaordfører Hans Martin Enger begrunnet avgjørelsen med at det kunne stå noe annet i papirene til kommunen enn i papirene til fylkeskommunen.

Viken må betale

I utbyggingsavtalen kommer det også frem av Viken må betale kommunen anleggsbidrag på 2.750 kroner per kvadratmeter for arealer det gis rammetillatelser for. Dette beløpet skal være innbetalt før igangsettelse av arbeidet.

Totalt skal Viken fylkeskommune betale Nordre Follo kommune vel 56 millioner kroner i det som kalles realytelser. Dette er utregnet etter antall kvadratmeter på arealer som det skal gis rammetillatelser for.

Avtalen inneholder også mye annet som blant annet rekkefølgebetingelser.

Informasjonen er hentet fra nettsidene til Viken fylkeskommune, og er du interessert i å lese hele avtalen, finner du den her.

Saken er fremdeles unntatt offentlighet på Nordre Follo kommunes nettsider.