NORDRE FOLLO: I mange år sørget Ski kommune for og dekket utgiftene til vintervedlikehold av nærmere seks kilometer småveier som eies av private. Det fortsatte Nordre Follo kommune med etter sammenslåingen.

Forrige vinter skulle være siste gang. I sommer sendte kommunen ut varsel om dette til beboerne i disse veiene:

  • Industriveien 2, til Ustvedt gård (cirka 320 meter)
  • Oppsandveien fra offentlig vei til Nære gård (cirka 900 meter)
  • Asperudveien fra offentlig vei til Nordheim gård (cirka 700 meter)
  • Grøstadveien (cirka. 1900 meter)
  • Sinnerudveien (cirka 1300 meter)
  • Langårdsveien (cirka 600 meter)

Rekker ikke å legge frem saken i tide

Nå har beboerne fått kontrabeskjed fra kommunen. Nordre Follo skal sørge for å brøyte og strø de seks strekningene én vinter til.

– Opprinnelig planla vi fremme saken til politisk behandling i november. Dette er nå utsatt til februar 2023. Kommunen vil derfor drifte de private veiene som i tidligere år, vintersesongen 2022/2023, skriver saksbehandleren i Plan og prosjekt i Vei og park i brevet som ble sendt ut i begynnelsen av november.

Planen nå er at saken skal behandles i Utvalg for klima, teknikk og miljø 8. februar neste år.

På politikernes bord i februar

Flere av innbyggerne har protestert mot at ansvaret for vintervedlikeholdet skal overlates til dem som bor langs de private veiene.

– Høringssvar som vi har mottatt, vil bli behandlet i den saken vi legger frem til politisk behandling. Det innebærer at vi ikke vil svare ut hvert enkelt brev direkte til dere, men omtale innspillene og vurdere dem i saken, påpeker saksbehandleren.