De fleste har nok fått med seg at feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige eller såkalte resistente bakterier. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Resistensutvikling skyldes ikke bare for høy bruk av antibiotika i helsevesenet. Det spiller også en rolle hva du og jeg gjør, og hva vi spiser.

Norsk landbruk og kjøttproduksjon er nøye overvåket og gir oss trygghet på at maten vi spiser har vært utsatt for lite antibiotika. Det er derfor det er så viktig å hegne om norsk landbruk, og produsere mer ren, smittefri mat på norske ressurser, ikke mindre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) slår fast at antibiotikaresistens er en av de største helsetruslene verden står overfor. Antibiotikaresistente bakterier tar livet av nesten 35 000 mennesker i Europa hvert år. Virusinfeksjoner baner ofte veien for bakteriell lungebetennelse, og koronapandemien kan derfor få en mye alvorligere utgang i land med mye resistente bakterier. I Norge er vi fortsatt i en heldig situasjon med lite antibiotikaresistens, men tallene er økende også her. I Sør- og Øst-Europa er resistens langt mer utbredt.

Samtidig ser vi en stagnasjon i utviklingen av nye antibiotika. Konsekvensen kan bli at de mildeste infeksjoner i fremtiden kan bli dødelige, og personer med redusert immunforsvar - som kreftpasienter eller nyfødte - er spesielt utsatt.

Nyere studier viser at også bakterier i naturen kan være en kilde til resistens, som spres til sykdomsfremkallende bakterier blant mennesker. Resistente bakterier er funnet i jord, ferskvann, sjø og til og med i kloakken.

Verdens kjøttproduksjon tilfører miljøet store mengder antibiotika hvert år, noe som fører til at resistente bakterier sprer seg mer enn noen gang. Det er svært sannsynlig at resistens som utvikles i dyrepopulasjoner, kan smitte over til mennesker.

Det er store forskjeller mellom EU/EØS-land når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr. Og nok en gang er Norge blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr.

Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Som oppfølging av regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens for perioden 2015–2020 ble det i 2016 laget en egen handlingsplan med tiltak mot antibiotikaresistens i landbruket, og antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler blir jevnlig overvåket. For det skal være trygt å velge norsk mat.

Anne Kristine Linnestad og Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyres Landbruksnettverk, Stortinget, Stortinget