– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken skriver at renten fra første halvår i 2022 gradvis øker etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå.

– Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport, heter det.

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslo nylig at økonomien vil falle med 3 prosent i år.

Vaksinenytt

Krisen har brakt styringsrenten ned til et historisk bunnivå gjennom store deler av 2020. Rentekuttene har bidratt til å holde aktiviteten i økonomien oppe.

Norges Bank peker på at aktiviteten har tatt seg opp siden i vår, men at gjeninnhentingen nå bremses av den økte smitten og strengere smittevern.

– Samtidig er det kommet positive vaksinenyheter, og det er utsikter til at vaksineringen kan starte i løpet av kort tid, skriver sentralbanken.

– Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt. Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien, heter det.

Boligpriser bekymrer

Sentralbanken peker samtidig på at den underliggende inflasjonen har avtatt noe, men at den fortsatt ligger over målet. Styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta videre fremover.

Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

– På den annen side har boligprisene steget markert siden i vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver sentralbanken.