Norges største leverandør av minirenseanlegg svartelistet av Ski kommune

Med Ski kommune blant pådriverne har Norsk vann utarbeidet en ny mal for årsrapport fra leverandører av minirenseanlegg. Nå nekter Ski kommune å gi nye utslippstillatelser til landets største leverandør før Biovac leverer godkjent årsrapport for 2018 .