SKI: NRC Bane AS, et selskap som er heleid av NRC Group AS, har fått en kontrakt verdt 76 millioner kroner av Bane Nor. Kontrakten gjelder arbeider relatert til skinnene på Østfoldbanen mellom Ski og Oslo, skriver selskapet i en pressemelding. Arbeidene starter opp i mai 2019, og skal etter planen ferdigstilles i august 2020.

Kontrakten gjelder fornyelse av spor, sviller og sporvekslere.

Det har mandag kveld ikke lykkes ØB å få noen flere detaljer rundt kontrakten, utover at det altså gjelder den eksisterende Østfoldbanen og ikke den nye Follobanen.

Bane Nor har fra før av varslet at fornyelses- og vedlikeholdsarbeider på jernbanen fører til hektisk anleggsvirksomhet på Østfoldbanen i sommer. I uke  26 blir banen stengt mellom Kolbotn og Rygge og Kolbotn og Mysen/Rakkestad. I uke 27-30 er Østfoldbanens østre linje stengt Fra Oslo S til Mysen/Rakkestad, mens vestre linje er stengt fra Oslo S til Rygge. I uke 31 blir Østfoldbanen stengt mellom Vestby og Rygge.