Konsernsjefen forventet mange reaksjoner på navnet – og er ikke overrasket

Konsernsjef Geir Isaksen i Vy mener det nye navnet på NSB vil bli et navn folk bli glad i, selv om det er uvant.