Ny barneskole må på plass før Ski øst kan bygges ut

Av

Nærskole for 1. til 7. klasse og planfri kryssing av Kjeppestadveien blir de viktigste brikkene å få på plass når arbeidet med områdereguleringsplanen for deler av Ski øst starter.