FOLLOBANEN: Klokken 16:00 mandag ettermiddag holdt Bane Nor nok en gang en pressebriefing med oppdatering i forbindelse med prosessen med å gjenåpne Follobanen for trafikk.

Ny frist for Follobanen – testingen starter torsdag

Follobanen får strøm i kablene onsdag og skal testkjøres fra torsdag kveld. Men det gis ingen garantier om at driften er tilbake som planlagt den 12. februar.

– Jeg kan ikke stå her og gi noen garantier. Vi er opptatt av å ha tett dialog med Vy og Bane Nor fram til den 3. februar, som blir en veldig viktig dato for oss, sier jernbanedirektør Knut Sletta til NTB.

Han hadde mandag ettermiddag et timelangt møte med direktørene i selskapene som leverer infrastruktur, materiell og drift på den flunkende nye Follobanen – Bane Nor og Vy. En rekke feil – som underdimensjonerte skjøter, en ødelagt isolator og feil på jordingsanlegget i tunnelen – har ført til at togtrafikken ble fullstendig parkert kort tid etter at banen ble åpnet i midten av desember.

Siden da har den ene fristen etter den andre røket og gjenåpningen er blitt utsatt flere ganger. Derfor er det heller ingen som tør garantere for at trafikken kan gjenopptas som planlagt, 12. februar. Den beslutningen skal tas 3. februar, såfremt testingen av anlegget og driften viser at feilene som er påvist er utbedret.

Vy-direktør Gro Bakstad står klar til å levere tog og personell til testingen, men «har ikke de faglige forutsetningene» for å vurdere om man denne gang klarer å holde seg innenfor denne foreløpig siste gjenåpningsfristen.

– Vi planlegger for at vi får en beslutning 3. februar som bekrefter at vi starter den 12. februar, sier hun etter møtet med jernbanedirektøren.

Må fjerne risiko

Jernbanedirektør Sletta «forventer at det blir gjort gode risikovurderinger» fram til 3. februar.

– Vi må for all del unngå en situasjon der man går tilbake til et rutetilbud som ikke er planlagt, et tilbud som er dårligere enn det vi har i dag, sier han.

Med «gode risikovurderinger» mener Sletta at man trinn for trinn skal kunne godkjenne hvert ledd i trygg og ordinær drift – som at det elektriske anlegget tåler strømmen som settes på og at infrastrukturen tåler den belastningen det skal utsettes for.

På møtet 3. februar må Bane Nor redegjøre for hva som er gjort for redusere risikoen og hva som eventuelt gjenstår av risiko etter «all den testingen» og «hva er det de føler de ikke har testet godt nok», ifølge Sletta.

– Vi kommer til å stressteste dette såpass mye at vi er sikre på at anlegget tåler den trafikken vi skal kjøre fra den 12. februar, inklusive alle avvikssituasjoner, sier Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund til NTB.

Milliardprosjektet ble opprinnelig åpnet med brask og bram 11. desember, men ble stengt etter bare få dager på grunn av tekniske utfordringer. Da forrige gjenåpningsfrist røk, skrev Jernbanedirektoratet i sin rapport til Samferdselsdepartementet at tidsplanen fra Bane Nor fremsto som veldig stram.

Kjenner årsaken

– Vi har laget et testprogram i samarbeid med Vy hvor vi påser at belastningen blir helt riktig. Det vil si at anlegget tåler den belastningen det skal tåle, og med en margin på toppen. Det handler blant annet om hvor mye kraft vi trekker ut av anlegget og hvor mye som tilbakeføres for eksempel når togene bremser, sier Frimannslund.

De underdimensjonerte skjøtene er skiftet, isolatoren byttet ut og jordingsanlegget til tunnelen er redesignet. Det gjenstår fortsatt noen utbedringer, men ikke som man ikke rekker å være ferdig med innen fristen, ifølge Frimannslund.

– Vi er ganske trygge på at vi kjenner hendelsesforløpet bak svakhetene i anlegget og som ledet opp til bruddet, slik vi kan se det. Våre beste folk internt er enige om det, sier han.

Drypp av forurenset vann medvirkende årsak til trøbbel på Follobanen

Drypp av forurenset vann ned på en isolator i Follobanen var en medvirkende årsak til de tekniske problemene som førte til stengningen, ifølge Bane Nor.

Dette var utslagsgivende, men ikke hovedårsaken, opplyser Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund.

– Vi har hatt drypp fra taket i tunnelen med forurenset vann ned på en isolator. Dermed har vi fått strøm som har vandret over den isolerte delen. Vi har fått en lysbue som har kortsluttet, sier Frimannslund.

Mandag gikk Bane Nor gjennom hendelsesforløpet rundt de tekniske problemene på Follobanen, som ble stengt like før jul – kun få uker etter den store åpningen.

– Arbeidshypotesen vår er at et annet design kombinert med en mye bedre kvalitet i utførelsen, hadde gjort at vi kunne ha håndtert denne hendelsen på en annen måte – og ikke fått de konsekvensene som det fikk den 19. og 23. desember, sier Frimannslund.

Blant arbeidet som er gjort i tunnelen den siste tiden, er å tette hullene i taket hvor det dryppet vann, sier konserndirektør i Stine Undrum.

– Vi føler oss trygge på at det ikke er noe gjenstående drypp der som kan være krevende i en fremtidig situasjon, sier Undrum.