Gå til sidens hovedinnhold

Ny kurs i skolepolitikken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av de viktigste politiske seirene arbeiderbevegelsen har kjempet gjennom er lik rett til utdanning, men fremdeles reproduseres og forsterkes sosiale forskjeller i skoleresultater. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller, og like muligheter.

Etter 8 år med Høyreregjeringen ser vi at de har styrt skolen i feil retning. Jeg skal nevne særlig tre områder.

For det første: de styrer mot en varslet lærermangel som allerede rammer elever i mange distriktskommuner. Kvalifiserte lærere er den viktigste forutsetningen for god læring. Under Høyreregjeringen har antallet ukvalifiserte som underviser i skolen økt med over 40 prosent. Halvparten av spesialundervisningen gis av ukvalifiserte. Alt for mange lærere har gått til andre yrker, blitt avskiltet og sluttet på lærerutdanningen.

Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å gi elevene flere kvalifiserte lærere. Vi vil ansette 1000 flere lærere i året, vi fjerne den meningsløse avskiltingen av erfarne lærere, hente tilbake reservestyrken av lærere som jobber utenfor skolen, erstatte kravet om firer i matematikk for å komme inn på lærerutdanning og gi lærerstudentene mer praksis ute i skolen.

For det andre: Vi har etter 8 år med Erna Solbergs regjering fått en skole som ikke passer for alle. Den er tilpasset elever som lærer godt med bok og stillesitting. Og elever som har foreldre med lang akademisk utdanning. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti slik at alle elever som går ut av grunnskolen behersker det. Vi vil gi elevene mer praktisk læring fra 1. klasse slik at barn får lære med både hode og hender i ulike fag. Vi vil innføre «den praktiske skolesekken» for å gi alle elever bedre kjennskap til yrkesfag, praktisk arbeid og lokalt arbeidsliv. Vi vil gi elevene en times fysisk aktivitet hver dag, og vi skal innføre en nasjonal læreplassgaranti for at alle kvalifiserte søkere får fullført utdanningen sin. 8000 yrkesfagelever får ikke læreplass hvert eneste år – det skal det bli slutt på hvis vi vinner valget i september.

For det tredje: Høyreregjeringen tror mer testing og måling gjør skolen bedre. I stedet gir det barn og unge en skole der testresultater er viktigere enn god læring. Når testresultater er målet blir pugging viktigere enn elevenes dybdelæring og forståelse. Og når lærerne må bruke tiden på å dokumentere at de gjør jobben sin taper elevene dobbelt på at det ikke blir tid til oppfølging, tilpassing eller en god prat. Derfor går vi til valg på å innføre en tillitsreform i skolen som frigjør tid til å gi elevene bedre læring og mer oppfølging, og som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring. '

Vi skal ta et oppgjør med overdreven testing, måling og prestasjonskrav og gjennomgå hele kvalitetsvurderingssystemet i skolen for å sikre at det ivaretar god læring for eleven. Vi skal også ansette enda flere ressurser i skolen. Flere lærere, helsesykepleiere og miljøarbeidere. Den beste investeringen vi gjør for framtida, er å investere i våre unger. Derfor trenger vi en Arbeiderparti-ledet regjeringen til høsten, som gir fellesskolen en ny kurs, og våre unge like muligheter.

Mani Hussaini, Kolbotn, Stortingskandidat for Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken