(RB) Fra 1. juli innføres nemlig den nye nettleiemodellen for alle strømkunder i landet. Endringen gjør at vi nå i større grad enn tidligere kan påvirke nettleieprisen.

Energileddet vil nå påvirkes av hvilken dag og når på døgnet strømmen brukes i motsetning til tidligere.

Samtidig påvirkes summen på fakturaen din av effektbruken i måneden. Den beregnes ut ifra hvor mye kapasitet du trengte i de tre timene du brukte mest strøm. Resultatet avgjør hvilket trinn du havner på og hvor mye du må betale.

Se oversikten over de ulike trinnene lenger ned i artikkelen!

Blir billigere

Disse endringene gjør at det nå i større grad lønner seg å gjøre energikrevende aktiviteter etter hverandre og ikke samtidig.

Derfor kan det også lønne seg å være bevist på for mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Endringen av nettleiemodellen gjør at det kan være lønnsomt å flytte noe av forbruket til helgen eller mellom klokka 22 og 06 på hverdager. Da er det lav utnyttelse av strømnettet.

For hjemmelading av elektriske personbiler vil de som allerede lader bilen om natten få en lavere nettleie uten å gjøre endringer i lademønsteret sitt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at dette kan utgjøre en besparelse på omtrent 450 kroner i året for en husholdning.

I motsatt tilfelle en person som lader hver tredje dag på 7 kW i timen forbruket er høyest eksempelvis oppleve at regningen øker med rundt 1.500 kroner, anslår NVE.

Advarer

Med lavest pris på nattetid kommer Norsk brannvernforening med en advarsel om å bruke elektriske apparater mens du sover. I en pressemelding fraråder de bruk av vaskemaskin og tørketrommel om natten.

– Vi har ingen liv å miste i brann. Derfor er det viktig at alle tar ansvar for seg og sine når de skal endre strømvanene sine. Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofullt strømforbruk om natten, sier avdelingsleder Mari Bræin Faaberg i Norsk brannvernforening.