SKI: Akershus fylkeskommune skal bygge ny videregående skole i Ski sentrum. Planarbeidet har startet, og onsdag kveld ble det holdt åpent møte om hvordan den nye skolen kan bli seende ut.

– Det var et godt oppmøte med mange engasjerte tilhørere. Vi fikk mange spørsmål om både byggefasen, hvilke trafikale problemer som kan oppstå og mye annet. Det var veldig mange ulike spørsmål som vi forsøkte å besvare, forteller prosjektdirektør for fremtidens skolestruktur mot 2030 i Akershus fylkeskommune Ingunn Øglænd Nordvold.

Hun var ikke alene på møtet. Sammen med arkitekt Cato Grønli fra LMR arkitekter AS la de frem planene om hvordan de ser for seg den nye skolen.

Tre bygninger

Skolen vil bli delt opp i tre bygninger. To bygninger mot Kirkeveien og én ved siden a rådhuset. Det er foreslått at skolebygningene skal bygges i inntil seks etasjer.

– Det er viktig for oss å få frem at dette er et samspill prosjekt med Ski kommune. Skolen skal bli et senter i sentrum, og skal bli et flerbruksbygg med mye aktivitet, forklarer Øglænd Nordvold.

Mellom skolebygningene ser man for seg et bilfritt gatetun, hvor det skal være mulig med varelevering ved behov. Gatetunet skal binde sammen skolen, rådhuset og Rådhusteateret.

– Den «grønne gaten» skal skape liv imellom bygningene. Det er slike rom folk liker, sier hun videre.

Skolebygningene skal også inneholde bibliotek og ha kulturfunksjoner. Den nye skolen skal ha plass til 1.100 elever og 200 ansatte.

Lang prosess

Prosessen videre er å få innspill om planene før Akershus fylkeskommune kommer med et komplett planforslag til høsten. Målet er å levere dette 1. september.

– Vi mener det derfor er viktig med et slik åpent møte, slik at folk kan få si sin mening. Vi håper også at folk vil komme med innspill til oss i løpet av høringstiden, sier prosjektdirektøren.

 

Førstegangsbehandling av prosjektet blir til høsten med offentlig høring i et par-tre måneder. Målet er å få planen vedtatt i løpet av høsten 2019.

Parkering

Store deler av dagens parkeringsplasser vil bli borte når den nye videregående skolen og de nye boligene kommer på plass.

Noen parkeringsplasser blir det likevel igjen. Disse vil få kjøreadkomst via skoleveien ifølge planforslaget. Parkeringsadkomst til den nye skolen, rådhuset og helse- og eldresenter og rådhusteateret vil bli fra Kirkeveien.

 

Den nye skolen vil i prinsippet ikke ha parkeringsplasser for elever. Det vil bli lagt opp til 350 sykkelplasser og 170 mopedplasser. Disse vil til dels være over bakken og i parkeringskjeller.

Tror det blir ett års utsettelse av nye Ski videregående skole 

Skolen vil få 38 parkeringsplasser som vil være offentlige utenom skoletid. I tillegg er det lagt opp til 142 offentlige parkeringsplasser i området. Dagens parkeringsplasser som hører til Idrettsveien 10 foreslås flyttet til parkeringskjelleren under skolen.

De 89 eksisterende parkeringsplassene bak Idrettsveien 16 til 20 vil bestå. Det samme vil de 30 plassene som i dag hører til rådhuset og eldresenteret som er utenfor planområdet.

Høringsfristen er satt til 19. mars.