SKI: – Kjære politikere. Skynd dere langsomt. Vi trenger nye skoler, nye haller, nye arenaer. Men la oss få alle fakta på bordet og ta en nøytral debatt med dem som faktisk skal bruke byggene, skriver Erik Skaarnæs, som er leder for FAU ved Ski ungdomsskole.

Det er et år siden foreldrerepresentantene ved skolene i Ski kom med sine uttalelser til byggeplanen for skoler. Denne er ikke politisk behandlet ennå. Nå kommer reaksjonene på at det skal avsettes tomt til ny, videregående skole uten at det kobles med de andre planene som foreligger.

– Alt henger sammen med alt i skoleutviklingen i Ski. Siden forrige runde har tunge krefter som Akershus fylkeskommune, med sitt press om ny videregående skole i sentrum, bidratt til at kartet delvis må tegnes på nytt, mener Erik Skaarnæs. Han er leder for FAU ved Ski ungdomsskole og etterlyser dialog med elevene og foreldrene, som skal bruke skolen i fremtiden.

Fylkespolitikerne bestemmer hvor den videregående skolen i Ski skal ligge 

Fordeler og ulemper

FAU-lederen mener at en ny videregående skole i sentrum vil påvirke driften av dagens ungdomsskole.

– Bygges det ny ungdomsskole i Ski vest, samt ny videregående i Ski sentrum, er vi bekymret for ressursene som står igjen til dagens ungdomsskole. Det har ikke vært tatt noe initiativ verken fra fylket eller kommunen for å høre hva FAU-ene mener, sier Erik Skaarnæs.

Et problemstilling som må løses er hvor elevene skal ha gym i fremtiden. Dette gjelder både Ski ungdomsskole, når kapasiteten økes, og den nye videregående skolen.

FAU-lederen ser det som et spennende alternativ å bygge ny ungdomsskole ved idrettsparken, adskilt fra ny videregående skole i sentrum.