SKI: Bygg den nye videregående skolen ved rådhuset i Ski sentrum. Slik lyder beskjeden fra politikerne i kommunestyret.

Vedtaket ble gjort etter en lang og het debatt onsdag kveld, men det var liten tvil om utfallet. Kampen sto om kommunestyret skulle gå for forslaget om å legge den nye videregående skolen ved siden av rådhuset, eller om alternativet om å legge skolen til idrettsparken også skulle utredes. Det var 11 som stemte for det siste.

Tore B. Kristiansen fra Rødt kom med forslaget om å legge skolen til idrettsparken. Det var flere i salen som ga klart uttrykk for at de mente dette var den beste plasseringen, men de stemte ikke for forslaget.

Det var trangt på tilhørerplass, og de fikk høre en diskusjon som avslørte at både Høyre og Arbeiderpartiet spriker i synspunktene. En av dem som også fulgte godt med var fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud.

Splittede partier

- Dette er rene gruppemøtet i Høyre, konkluderte J. Kristian Bjerke (H) da syv representanter fra partiet hadde vært oppe på talerstolen og i stor grad argumentert mot hverandre.

Aller lengst gikk tidligere ordfører Georg Stub (H) som viste til at Ski i flere tiår har hatt tomt til ny videregående stående ledig på Langhus. Den er nå solgt til næringsutbygging.

- Dette ville ha vært en aldeles utmerket start for nye Langhus sentrum. Skolen hadde kommet tett inntil idrettsparken, så her lå alt godt til rette. Men vi ser at Langhus fort faller ut, sa Stub, som nøyde seg med utspillet.

Forslagsstiller inhabil

Det var Kurt Soltveit (KrF) som i formannskapet kom med forslaget om at Ski kommune ønsket at Akershus fylkeskommune skulle utrede begge alternativene. Det er forslag om å flytte musikk, dans og drama ved Ski videregående til den nye skolen. Soltveit er avdelingsleder for dette studieprogrammet, og det ble stilt spørsmål om hans habilitet i saken. Dette er det kommunestyret som avgjør. Etter en redegjørelse fra rådmann Audun Fiskvik, som ikke kom med noen klar konklusjon, ble det et knepent flertall på 21 mot 20 stemmer for at han var inhabil. Det var posisjonspartiene med Ap, Venstre, Sp, SV og MDG, pluss en Høyre, som stemte for dette. Resten mente at han var habil i saken.

Konsekvensen ble at forslagsstilleren ikke kunne være med i diskusjonen.

- Jeg er svært forbløffet over at dette er kommet opp, for jeg har ingen personlige fordeler i denne saken, mente hovedpersonen.

Dusinet fullt

Det var 12 armer som spratt i været da det ble åpnet for debatt, og talerlisten vokste. Aller først ut var Bård Hogstad (SV). Han gjorde det klart at det er Akershus fylkeskommune som har ansvaret for utbyggingen av videregående skole, og at kommunen er bedt om en uttalelse når det gjelder plassering.

- En skole i idrettsparken vil styrke idretten, men ikke kulturen. Det var vært drevet god og grundig lobbyvirksomhet fra Ski IL Alliansen og grunneier, og det har vært heftige debatter på sosiale medier, og det må vi tåle, sa Hogstad.

Han understreket at en skole nær torget vil føre med seg spennende aktiviteter i sentrum.

For idrettsparken

Tore B. Kristiansen (Rødt) foreslo det flere andre snakket varmt for.

- Å legge skolen ved idrettsparken er den beste plasseringen. Elevene har ikke vondt av å gå en kilometer, og her ligger alt til rette for kroppsøving. Det vil også være ukomplisert å flytte kulturskolen og voksenopplæringen hit, sa Kristiansen.

Han mente det var Ski storsenter som ville tjene meste på å ha skolen i sentrum.

Anne Iren Brynildsen (KrF) kom inn på plassen til Kurt Soltveit.

- Det er to enkle spørsmål ved begge alternativene: Fordeler og ulemper? Jeg ser mange ulemper ved rådhusalternativet. Det mangler blant annet mulighet for kroppsøving, sa Brynildsen.

Uenighet i flere partier

- Hos oss er det uenighet om hva som er den beste plasseringen. Flertallet går for tomten ved rådhuset, og jeg er enig. Dette vil være en god løsning for kunst- og kulturlivet, og det kan også bli plass til biblioteket, mente Ola Øygard (Pp).

Gruppeleder Hanne Opdan i Arbeiderpartiet var av samme oppfatning.

- Vi sier velkommen til skole i sentrum. Den vil styrke bylivet og sørge for aktivitet hele dagen, sa Opdan og fikk full støtte fra Anders E. Graven (Sp) og Karin Kverner (Frp) når det gjalt dette.

Ronny Sigde og Arvid Herland fra Arbeiderpartiet var ikke like begeistre, men begge gjorde det klart at de kom til å stemme med flertallet i partiet sitt.

- Jeg har ikke sett så mye teater, men jeg har sett mange idrettsanlegg rundt i verden med skoler rundt. Jeg håper ikke vi om 20-30 år angrer og ønsker oss større plass, når det er blitt sprengt i sentrum, sa sigde.

Savnet budsjetter

Bjørn Olav Østeby (H) var en av de yngste i salen. Han stilte som vararepresentant for Anne Kristine Linnestad.

- Det er viktig at skolen skal være for hele Follo, og en plassering i sentrum er best for elevene.

Ved siden av satt partikollegene Helge Bunæs (H) og J. Kristian Bjerke, som hadde et litt annet syn.

- Gruppen er delt på om skolen skal ligge 200 eller 900 meter fra Ski stasjon. Budsjettene for de to alternativene burde vært utredet grundig. Tomten ved rådhuset kan være verd opp mot 200 millioner, mente Helge Bunæs.

Hans Martin Larsen (H) var også opptatt av de økonomiske sidene ved saken.

- Hvem skal betale for sambruken Ski kommune skal ha med fylkeskommunen?

En av dem som gikk tøffest ut var J. Kristian Bjerke (H).

- Dette er en sak som er nesten bare positiv, men det er synd det ikke er lov å komme frem med flere alternativ. Idrettsparken har ligget og vaket under overflaten, men det er is på vannet. Det er også vanskelig å sammenligne private, kommersielle selskap, som skal drive med kultur og foreldrene som er med på dugnadsaktivitet i idrettsparken, sa Bjerke.

Elefanten i rommet

- Det er trist at idrett og kultur settes opp mot hverandre på denne måten. Det er masse frivillig arbeid også innen kultur, mens noen er kommersielle også når det gjelder idrett, påpekte Lars Magnus Günther (V), som gjorde det klart at partiet er for sentrumsalternativet.

Og dette var avslutningen av den lange diskusjonen:

- Ingen har villet snakke om elefanten i rommet. En ny skole ved idrettsanlegget skal være med på å finansiere en masterplan. Vi må være åpne om dette. En skole i sentrum er det beste, og så må vi finne andre gode løsninger for idretten, sa Lars Magnus Günther.