SKI: Det er ingen tvil om hvor kulturlivet i Ski ønsker ny, videregående skole, som de også ser på som et flerbrukshus. De har sendt en lengre uttalelse til både kommune- og fylkespolitikere, med argumenter for hvorfor skolen bør ligge ved rådhuset.

– Ski skal vokse, og da trenger folk å komme til et sted der de kjenner tilhørighet, og ikke en by som sover, sier Kai Jordahl. Han mener den nye skolen kan bli en god møteplass for både utfoldelse og opplevelser. Nærhet og samarbeid mellom skolen og kulturlivet vil gi gode ringvirkninger, er hans klare mening.

– Et flerbrukshus i sentrum vil leve hele døgnet, og kulturen vil være med og skape liv i gatene. Sambruk er også det billigste, mener Thorstein Granly.

Han har i åtte år vært direktør for Stavanger Symfoniorkester, der lokaler i sambruk med andre har fungert godt.