Nye leirskoleregler vil koste Nordre Follo 6,3 mill. – elevene kan ende opp med overnatting i nærområdet

21. juni vedtok Stortinget at alle kommuner er forpliktet til å tilby leirskoletur for elever i barneskolen. Frem til nå er det foreldrene/dugnad i Ski og Oppegård som har finansiert fire dagers opphold på leirskole i sjette klasse. Det blir det nå slutt på.