Nye navn

Av
DEL

MeningerNår to kommuner slår seg sammen til en, uten å spørre innbyggerne, og får et nytt navn, kan det gå rundt for noen og enhver. Derfor er det bra at den nye kommunen Nordre Follo i august kom med sin 40 siders fargebrosjyre ”Nordre Follo fra A- Å”, og distribuerte den til mer enn 20.000 postkasser i den nye kommunen. Det er jo omtrent like mange innbyggere i den nye follokommunen som i Finnmark fylke, så det er litt å holde styr på.

Men så var det altså dette med navn. De kan være etter personer, steder eller dyr (de er overalt), og gamle navn flyttes eller skiftes ut ved behov. Slik blir det når man slår sammen kommuner, og vi må kanskje finne oss i det. Eller må vi det?

Jeg skal her prøve å holde meg unna veinavn, men registrerer at vi av og til har rådyr i hagen uten at vi dermed bor i rådyrveien, og man kan like musikk uten at veien har navn etter en komponist. Men Parkveien ligger ved en park eller flere.

Her er brosjyren ”Nordre Follo fra A – Å” uvurderlig. Den endrer på navn og den flytter en kommune-grense. Intet mindre. Dette er jo politisk gratis hvis man ikke av den grunn skulle få Norges Geo-grafiske Oppmåling eller Vegvesenet på nakken, for de blander seg inn i det meste som har med kart og navn å gjøre, selv om det skulle bli litt plundrete for den det gjelder. Men de er jo da som oftest bare plagsomme innbyggere. Ikke velgere.

Det er her brosjyren skal være til hjelp. Det er godt den er undertegnet, og dermed godkjent av ordførerne i Ski og Oppegård, og de tar seg jo ikke så verst ut i farger på side 3 i brosjyren heller!

Men, Rosenholm jernbanestasjon ligger som før i Oslo kommune, ikke i Oppegård eller Nordre Follo, og Sætrebekken, som i anledning brosjyren er omdøpt til Dalsbekken (se sidene 6 og 7), renner som den alltid har gjort mellom Tussetjern og Slorene syd i Gjersjøen. Og hva heter nå Dalsbekken, som er skillebekk mellom Ski og Ås, nå når Sætrebekken er omdøpt til Dalsbekken? Bekk A2? Ikke vet jeg, men to bekker som har utløp nær hverandre kan vanskelig ha samme navn. Kanskje Ås kommune kan løse denne floken for ordførerne i Ski og Oppegård?

Det er sikkert forklaringer på rotet, og de bør være gode, for dette er alvorlige overtramp. Selv ikke ordførere kan uten videre flytte kommunegrenser eller forandre navn på skillebekker. Det verste er kanskje at begge vet at det er faktiske feil i brosjyren, og at begge to er eller har vært kandidater til å bli ordfører i den nye Nordre Follo kommune.

Brosjyren er betalt med skattepenger (hvor ellers kommer pengene fra), men er helt verdiløs som et middel til riktige opplysninger i forbindelse med sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner. Slikt er sløsing! Kast brosjyren hvis det ikke allerede er gjort .

Geir Bagge-Skarheim, Oppegård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags