ÅS: Hun er kjent som en aktiv stortingspolitiker og gruppeleder i Viken Venstre, Solveig Schytz, og nå er det klart for nye og spennende oppgaver for Ås-kvinnen.

Hun ble nemlig lørdag valgt til ny leder av Norges Venstrekvinnelag. Hovedoppgaven blir å få flere kvinner til å stille til valg.

– Jeg er ydmyk over tilliten og ser fram til å bidra som leder for Venstrekvinnelaget. I året som ligger foran oss skal vi jobbe for at enda flere dyktige kvinner til å stille til valg for Venstre. Det gleder jeg meg til, sier Solveig Schytz i en pressemelding.

– Noen kvinner er veldig klare, men slipper ikke til. Andre trenger en oppfordring, inspirasjon eller skolering for å være klare for større oppgaver. Det skal vi bidra med, sier Solveig Schytz i pressemeldiungen.

Partileder Guri Melby sier den nye lederen av Venstrekvinnelaget har tatt på seg en viktig jobb fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

– Solveig er en klok og dyktig politiker som jeg gleder meg til å jobbe mer med. Hun har både i Viken og på Stortinget vist at hun klarer å kombinere det politiske arbeidet for gjennomslag med å følge opp en partiorganisasjon. Det blir særlig viktig i hennes nye oppgaver for Venstrekvinnelaget, sier Guri Melby.