Fjerner trærne i Jernbaneveien slik at arbeidet kan gjenopptas

BLIR TIL VED: Fem trær i Jernbaneveien blir fellt i nær fremtid.

BLIR TIL VED: Fem trær i Jernbaneveien blir fellt i nær fremtid. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

ØB skrev mandag om trær som hindret fremdriften i Jernbaneveien. Nå er det bestemt at fem trær skal fjernes.

DEL

SKI: Mange har klaget på stilstand i arbeidene i Jernbaneveien. Nærmeste naboer til det store hullet i krysset Jernbaneveien/Kirkeveien, forteller ØB at det i nærmere åtte uker, overhodet ikke har vært aktivitet. Grunnen til stopp i arbeidene, er flere trær som står i veien for anleggsarbeidet.

Nå er det besluttet at fem trær skal vekk. Fire av trærne er friske, men står i veien for ferdigstillelse av den nye Jernbaneveien, mens et almetre som i realiteten er ødelagt av almesyken, også blir fjernet.

Ønsket å bevare trærne

Kommunens utgangspunkt var å bevare trærne, som forutsatt i reguleringsplanen for Ski stasjon og områdeplanen for Ski sentrum. Det går altså ikke.

Bane Nor har nå fått fellingstillatelse. I det samme vedtaket fra Ski kommunen, står det at Bane Nor skal sette i stand parken ved Ski stasjon. Trærne som skal erstattes, skal ha et minstemål på syv til åtte meter for løvtrær og minimum ti meter for eventuelle furutrær.

Mange med i vurderingen

De folkevalgte i plan- og byggesaksutvalget ga tidlig i prosessen byggesaksavdelingen i administrasjonen myndighet til å avgjøre denne saken. Byggesaksavdelingen har innhentet anbefaling fra skogbestyrer og miljørådgiver internt i Ski kommune, som anbefaler at Bane Nor får felle de nevnte trærne under den forutsetning at Bane Nor senere reetablerer trærne i samråd med plan og byggesak i Ski kommune. Kommunens skogbestyrer og miljørådgiver har også gitt faglige innspill til hvilke trearter Bane Nor bør plante med tanke på naturmangfold og allergi, melder Ski kommune på sin nettside.

Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når trærne blir felt, men etter det ØB erfarer vil det skje ganske raskt.

Artikkeltags