Takkonstruksjonen på nye Ski stasjon begynner å vise sine former

Montering av bærebjelker i stål på plattformene pågår nå. Etter dette skal de bueformede tretakene monteres på bærebjelkene.