Buss for tog i helgen

BUSS FOR TOG: Det vil pågå arbeider på Østfoldbanen og Østre linje i helgen.

BUSS FOR TOG: Det vil pågå arbeider på Østfoldbanen og Østre linje i helgen.

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra klokken 02 natt til lørdag og frem til klokken 13.30 søndag vil det bli satt inn buss for tog på Østfoldbanen og Østre linje.

DEL

FOLLO: Førstkommende helg byr på nok en runde med omfattende arbeider på Østfoldbanen mellom Oslo S. og Kornsjø, samt på Østre line mellom Ski og Sarpsborg. Arbeidene på Østfoldbanen og Østre linje vil pågå fra lørdag 6. juni kl. 02:00 til søndag 7. juni kl. 13:30.

Ved Ski stasjon skal det jobbes med forberedelser til oppstart av jernbanens nye signalsystem ERTMS. ERTMS prosjektet skal gjennom hele bruddet jobbe med grensesnittet mellom eksisterende signalsystem på Ski stasjon og det nye ERTMS systemet på Østre linje. Dette arbeidet gjøres for å unngå å møte på uforutsette signaltekniske problemer ved oppstart av ERTMS strekningen senere i sommer.

Follobaneprosjektet skal også jobbe ved Ski stasjon. De viktigste oppgavene blir kapping av kabler inne på Ski stasjon og montering av måleutstyr for setningsmålinger ved sporet ved Kapelldammen nord for Ski stasjon. I tillegg kan gangbrua over Ski stasjon blir stengt en kortere en periode ila bruddet for jobbing med kabelbro. Publikum bes å benytte gangvei via Nordbyveien bro i stedet.

Nedenfor er en oversikt over alle arbeider som skal utføres på Østfoldbanen og Østre linje denne helgen:

Delstrekning Bekkelaget - Langhus

•Oppgradering av kontaktledningsanlegget samt etterfylling av pukk ved Ljan stasjon.

•Utbedring av sporfeil på strekningen Myrvoll-Langhus

•Utskifting av skinner i hovedspor Ski-Oslo S.

•Etablering av ny stikkrenne ved Myrvoll stasjon.

•Montering av nye sporanvisere ved Greverud stasjon.

Delstrekning Langhus-Ski

•Arbeider i til nytt signalsystem (ERTMS) samt såkalt sluttkontroll av utførte arbeider på signalanlegget ved Kapelldammen hvor det også vil foregå montering av måleutstyr.

•Kapping av kabler og inspeksjon og kontroll av kabelåk på Ski, samt bru ved Roås.

Delstrekning Ski- Moss

•Utskifting av komponenter for sporvekselvarme i fire sporveksler ved Vestby stasjon. I tillegg utføres arbeider knyttet til kabelretting.

•Diverse sveisearbeider i tre sporveksler ved Hølen stasjon.

•Etablering av nye kabeltraseer under samtlige spor i søndre ende av Moss stasjon. I tillegg etableres blant annet nye trekkekummer.

Delstrekning - Ski -Sarpsborg (Østre linje)

•Diverse arbeider knyttet til signal- og kontaktledningsanlegget på strekningen. I tillegg skal det foretas utskifting av skinner.

•Oppstart og test av nye ERTMS-akseltellere ved Kråkstad stasjon.

Artikkeltags