Stenger deler av Nordbyveien

STENGES: Nordbyveien med fortau samt gang- ogsykkelveiene ved Skeidar og mellom Holteveien og Nordbyveien.

STENGES: Nordbyveien med fortau samt gang- ogsykkelveiene ved Skeidar og mellom Holteveien og Nordbyveien. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I forbindelse med byggingen av Nordbyveien bro ser Jernbaneverket seg nødt til å stenge Nordbyveien fra rundkjøringen ved Vestveien og ned til broen. I tillegg blir fortau og gangveier i nærheten stengt.

DEL

SKI: Området vil bli stengt av for både kjørende, syklende og gående fra og med midten av november og frem til våren når den nye broen skal være på plass.

– Stengingen fører til at fortau og bilvei ned til Nordbyveien bro blir utilgjengelig for publikum. Gang- og sykkelveier i tilknytning til Nordbyveien må også stenges, men rundkjøringen vil være åpen for biltrafikk. Gående og syklister oppfordres til å benytte alternative gang- og sykkelfelt. Skolebarn oppfordres til å benytte Oppegårdveien og gang- og sykkelvei på sørsiden av Skeidarbygget, sier kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i Jernbaneverket.

Årsaken til at Nordbyveien stenges frem til våren, er at veien skal tilpasses den nye broen som står klar om et halvt år.

– Når anleggsarbeidet er ferdig vil det være etablert ny bilvei med fortau og sykkelfelt på begge sider. Nye Nordbyveien bro vil bli et nytt landemerke for Ski-byen, og vil være ferdig våren 2017, sier Kielland Haug.

 

Artikkeltags