Her er 17. mai-programmet for Oppegård

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kransenedleggelse ved Oppegård rådhus

Kl. 08.00: Flaggheising ved 1. Kolbotn speidergruppe avNSF, Kolbotnkoret synger

Kl. 08.10: Bekransning av krigsminnesmerket. Tale for dagen: ordfører Thomas Sjøvold. Speaker: Per Eivind Jensen. Kolbotnkoret synger og Kolbotn Pike- og Guttemusik-korps spiller.

Sykehjemmene

Bjørkås:

Kl. 08.00: Flaggheising

Kl. 10.30: Sofiemyr skolekorps spiller

Høyås:

Kl. 08.00: Flaggheising

Kl. 10.15: Kolbotnkoret synger

Kl. 14.00: Tårnåsen skolekorps spiller

Greverud:

Kl. 08.00: Flaggheising

Kl. ca. 13.00: Felles samling i kantina for sykehjemmet,omsorgsboligene og pårørende med servering av kaffeog kake.

Kl. ca. 14.35: 17. mai tog fra Greverud skole og korpsspiller på parkeringsplassen

Hovedtoget

Kl. 11.00: Avmarsj fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien.

Hovedtogets rekkefølge: Politiet, Speiderne med flaggborg, 17. maikomiteen, kommunestyret, Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps m/Kolbotn skole, Tårnåsen skolekorps m/ Tårnåsen skole og Hellerasten skole, Kolbotn konsertorkester m/ Ingieråsen skole, Kolbotn-Garden m/ Vassbonn skole, Sofiemyr skolekorps m/ Sofiemyr skole og Fløysbonn skole, Oppegård janitsjar m/ Østli skole og Flåtestad skole, Oppegård skolemusikkorps m/ Greverud skole. Kolbotn-Garden avslutter toget med gatedrill foran Kolben.

Program Jan Baalsruds plass / Kolben

Kl. 12.00: Fanfare

Vi synger nasjonalsangen – Ja, vi elsker

Hovedtaler: Robert Mood, president i Norges Røde Kors

LES vårt portrettintervju med hovedtaleren: - Stiller du ikke krav, svikter du på omsorg

  • Vi synger Oppegårdsangen
  • Vi synger Gud signe vårt dyre fedreland
  • Jeg vil verge mitt land – a cappella av mannskoret AdHoc
  • Sangerhilsen – a cappella av mannskoret AdHoc
  • Sang ved mannskoret AdHoc og Dag-Magnus Samuelsen
  • Dirigent for korpsene i Oppegård: Lars Christian Nordby

Speaker fra balkong: Nina Kristin Sæthre, rektor Tårnåsen skole

Avslutningskonsert på Jan Baalsruds plass/  Kolben

Kl. 12.30:  Avslutningskonsert med Kolbotn Konsertorkester

Russetoget

Kl. 12.00: Russebusser og russebiler samles ved grusbanen på

Sofiemyr idrettspark

Kl. 12.20: Russebusser og russebiler kjører fra Sofiemyr idrettspark

Kl. 12.30: Avmarsj fra Sentrumsbygget. Rute: Sentrumsbygget – Kolbotnveien – Edvard Griegs vei –  Kapellveien ved Pyramiden.

Ca. kl. 12.40: Roald Amundsen videregående skole passerer Oppegård rådhus.

Ca. kl. 12.50: Russebussene stopper i Kapellveien, ved Pyramiden, for besøk av publikum.

Kolbotn kirke

Kl. 14.00: Festgudstjeneste i Kolbotn kirke. Korsang ved mannskoret Ad Hoc.

Myrvoll

Kl. 08.00: Flaggheising og frokost ved Myrvoll vel – Fjell-tun ved Myrvollspeiderne. Alle er hjertelig velkommen.

Kl. 09.00: 17. maitoget fra Fjelltun. Oppegård Janitsjarspiller. Rute: Myrvollveien–Åsmyrveien–Stangåsveien–Speiderhuset med gratis is til barna.

Svartskog

Kl. 08.00: Flaggheising ved kirken

Kl. 14.00: 17. maitog fra Nyborg til Roald Amundsenshjem. Nedleggelse av blomster ved statuen og tale for dagen.

Kl. 15.00: Solheim: Bevertning og salg av kaffe og kaker,is, pølser, og brus. Det blir loddsalg og leker for barna.

Kl. 17.00: Arrangementet avsluttes

Kolbotn skole

Kl. 10.10: Oppmøte ved skolen

Kl. 10.30: Avmarsj for barnetoget (Rute: Skolebakken – Ormerudveien – Kolbotnveien –Theodor Hansens vei – Solbråtanveien.Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien.Toget stopper, og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 13.00 – 15.00: Program på skolen: Åpen kafé, lekeland og lotteri.

Tårnåsen skole

Kl. 07.30: Tårnåsen skolekorps vekkerunde – avgang fra Coop Extra Hellerasten

Kl. 08.00: Flaggheising – Tårnåsen skolekorps spiller

Kl. 09.45: Morgensamling med elevinnslag ledet av rektor Nina Sæthre og elevrådsleder Ingrid Amalia Johannessen Ørmen. Oppstilling mens programmet foregår.

Kl. 10.15: Avmarsj barnetoget. Rute: Togavgang: Gjallarveien – Valhallaveien – Hul-drefaret – til venstre inn Hareveien (Hellerasten skolev enter på Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/ Harevei-en og går etter Tårnåsen skole) – Rådyrveien – Frøyasvei – Sønsterudveien.Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien.Toget stopper og elevene hentes i Kantorveien.

Kl. 14.30: Tog for barn og voksne fra Tårnåsen senter med innmarsj til Tårnåsen skole fra parkeringsplassen. Korpset spiller foran administrasjonsbygget ca. kl. 14.55.

Kl. 15.00: Lekeland for barna med lotteri. «Tårnkafé»-med salg av is, brus, pølser, kake og kaffe.

Kl. 17.30: Arrangementet avsluttes.

Hellerasten skole

Kl. 08.00: Flaggheising og oppmøte 10. trinn.

Kl. 08.15 - 09.30: 17. mai-frokost for 10. trinnselever

Kl. 09.45: Fellesarrangement i skolens gymsal for for-eldre og elever. Rektor ønsker velkommen. Fellessangog taler.

Kl. 10.15: Oppstilling ved hovedinngangen

Kl. 10.20: Avmarsj barnetoget. Rute: Fra skolen – møter Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/Hareveien – Hareveien videre ned til Rådyrveien – Frøyas vei - Sønsterudveien. Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Elevene går ned Strandliveien til Kolben hvor toget oppløses.

Ingieråsen skole

Kl. 07.30: Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps vekkerunde

Kl. 10.00: Samling i aulaen for alle klasser. Inspektørønsker velkommen.Taler og fellessang. Is, kaker ogkaffe ved FAU.

Kl. 10.25: Oppstilling på skoleplassen

Kl. 10.30: Avmarsj barnetoget. Rute: Rikard Nordraaks vei – Edvard Griegs vei –Strandliveien – Solbråtanveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Elevene går til slutt ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Vassbonn skole

Kl. 07.15: Kolbotn-Garden vekkerundeKl. 08.00: Flaggheising ved elevrådsleder.Kolbotn-Garden spiller

Kl. 09.45: Samling ved flaggstangen for elever medfamilier, naboer og venner. Rektor ønsker velkommen, taler og fellessang. Kolbotngarden spiller.

Kl. 10.00: Oppstilling til barnetoget

Kl. 10.05: Avmarsj barnetoget. Rute: Christian Sindings vei – Johan Halvorsens vei- Johan Svendsens vei - Edvard Griegs vei - Strandliveien - Solbråtanveien - Hovedtoget videre fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 14.00: Toget går fra Kantor til Vassbonn skole. Hele familien møtes ved Slalåmveien 1 på Kantor og med Kolbotn-Garden i spissen marsjerer vi til skolen.

Kl. 14.15: Program på skolen: Drilloppvisning ved Kolbotn-Garden. FAU arrangerer leker for barna og lotteri. Kafe med salg av is, brus, kaffe, kaker.

Kl. 16.00: Arrangementet avsluttes

Sofiemyr skole

Kl. 08.00: Flaggheising. Sofiemyr skolekorps spiller.

Kl. 09.30: Samling i skolegården med taler og felles-sang. Sofiemyr skolekorps spiller.

Kl. 10.00: Oppstilling for barnetoget

Kl. 10.15: Avmarsj barnetoget. Rute: Holbergs vei – Bjørnstjerne Bjørnsons vei –Bekkeliveien/ Bjørkås – til venstre ned Pastor Løkens vei-til høyre i Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 16.00: Program på skolen: Leker for barna, lotteri, konsert med Sofiemyr Storband, «Kafé Sofie» serverer hjemmebakte kaker, kaffe, is, brus og pølser.

Kl. 18.00: Arrangementet avsluttes

Fløysbonn skole

Kl. 09.45: Samling i skolegården på Fløysbonn skole. Det blir tale fra elevråd, rektor og elevinnslag og sang.

Kl. 10.00: Oppstilling til barnetoget

Kl. 10.15: Avmarsj barnetoget. Fløysbonn går etterSofiemyr skole. Rute: Holbergs vei – Bjørnstjerne Bjørnsons vei – Bekkeliveien/ Bjørkås – til venstre ned Pastor Løkens vei - til høyre i Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Elevene går ned Strandliveien til Kolben hvor toget løser seg opp.

Østli skole

Kl. 10.30: Oppmøte og oppstilling ved Pinsekirken i Solbråtanveien.

Kl. 10.50: Avmarsj barnetogetRute: Pinsekirken i Solbråtanveien – Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 13.30 – 16.00: Program på skolen: Åpen kafé, loddsalg og aktiviteter. Tale for dagen, sang og musikk.

Flåtestad skole

Kl. 10.20: Oppmøte ved Pinsekirken i Solbråtanveien

Kl. 10.50: Avmarsj barnetoget. Rute: Pinsekirken i Solbråtanveien - Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Elevene går ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Greverud skole

Kl. 08.00: Flaggheising ved Oppegård Speidergruppe/fanfare. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.

Kl. 11.00: Oppmøte ved Kiwi Sønsterudveien, rundkjøringen ved Sønsterudveien/ Skiveien.

Kl. 11.15: Avmarsj barnetoget. Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Strandliveien.

Kl. 12.00: Salgsboder, loddboder og kafé åpner på Greverud skole. Lekeland er i år i Greverudhallen. Lekeland er stengt fra 13.45 til toget er tilbake.

Kl. 13.45: Åpning av 17. maiarrangementet og taler. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.

Kl. 14.10: Oppstilling til toget

Kl. 14.20: Avmarsj fra skolen. Da det bygges på Greverud ved Meny har vi lagt om årets togrute. Den vil bli som følger: Greverud skole - Skiveien til Meny – Flåtestadveien –Harriet Backers vei – stopp med minikonsert ved Greverud Sykehjem – Harriet Backers vei – TheodorKittelsens vei – Skjervenveien – Skiveien – Greverud skole. Musikk ved Oppegård skolemusikkorps.

Kl. 15.00: Kafé, lotteri og boder ved Oppegård skole-musikkorps, Oppegård speidergruppe og skolens FAU. Lekeland åpner når toget er tilbake, ca. klokken 15.00.

Kl.15.45: Oppegård skolemusikkorps holder minikonsert iskolegården

Kl. 16.30: Arrangementet avsluttes

Finn fullstendig program, for alle skoler og steder og informasjon om stengte veier på Oppegård kommunes nettsider

Sjekk ut programmene for de andre kommunene:

Ås

Ski

Frogn

Artikkeltags