Her er 17. mai-programmet for Ski

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Hovedprogram

08.00   Rådhusplassen: Flaggheising ved 1. Ski speidergruppe og Ski Janitsjar.

08.15   Menighetshuset: Speiderfrokost for speidere og andre interesserte. 

08.30   Salmakertunet - Ski Janitsjar underholder.

09.00   Finstadtunet - Ski Janitsjar underholder.

09.45   Ski middelalderkirke: Konferansier Gunvor Eldegard. Bekransning  av minnestein for de falne. Hilsen v/Bendik Johan Norlander, Ski  ungdomsskole. Ski skolekorps og Ski Janitsjar medvirker. Forsanger: Marta Wirska F. Dirigent Geir Aage Sveen.

10.00   Avmarsj Ski skolekorps fra Ski kirke til Solborg Bo- og aktiviseringssenter.

10.25   Avmarsj barnetoget Ski skole fra Solborg.

10.30   Parkeringsplassen Idrettsveien v/Kjeller’n: Finstad Gla’Brazz underholder.

10.55   Barnetog Finstad og Hebekk skoler. Toget møtes i rundkjøringen Oppegårdveien/Nordbyveien og går samlet til Skoleveien.

11.10   Togoppstilling: Kirkeveien/Skoleveien: Politiet, Flaggborg, Ski skolekorps, Ski skole, Ski ungdomsskole, flaggborg, Finstad skolekorps, Finstad skole, Flaggborg, Hebekk skolekorps, Hebekk skole.  Rute: Kirkeveien – Skoleveien – Åsenveien, og opp på Rådhusplassen.  Barnehagene går inn fra Idrettsveien. Flaggborg og musikkorpsene avslutter foran Rådhuset/Rådhusteatret. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps

11.45   Rådhusplassen: Konferansier Gunvor Eldegard. Tale for barna v/Amelie Knüttel og Jacob Granly fra Ski skole. Musikkorpsene  deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Eliza Bedzeti og Anders Jankov. Avmarsj til lokale arrangementer ved skolene.  (Se lokalprogram)

15.15   Borgertoget, fremmøte for deltakere. Russen slutter seg til via Jernbaneveien. Russebiler parkeres på Jernbaneplassen, nord. De øvrige deltagere til borgertoget stiller opp på torget (nedre torg).

15.30   Rådhusplassen. Konferansier Monica Dervo-Lehn. Tale for dagen v/Siri Gulseth, rektor Ski Vgs. »Norge i rødt, hvitt og blått» Russehilsen v/Danish Munir Ski videregående skole og Christine Lindgren, Drømtorp videregående skole. Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Eliza Bedzeti og Anders Jankov.

16.15   Avmarsj borgertoget etter følgende rute: Nedre torg -Torgvn.- Jernbaneveien - Sanderveien – Idrettsveien – Baldersvei – Kirkeveien – Skoleveien -  Åsenveien - Rådhusplassen. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps

16.30   Konsert med Ski Janitsjar ved Sjarm og Viken musikk as i gågata, Idrettsveien.

Program for Ski

Ski skole

08.00 Flaggheising. Ski skolekorps medvirker.Frokost for musikkorpset m/familie i aulaen på Ski skole.

09.25 Elever på 2.-7. trinn samles ved Ski middelalderkirke.09.45 Bekransning av minnesteinen.

10.00 Avmarsj til Solborg bo- og aktiviseringssenter hvor Ski skolekorpsunderholder.

10.25 1.trinns elever møter på skolen og går inn i toget ved kryssetKirkeveien/Skoleveien når toget passerer.

10.25 Avmarsj fra Solborg.Kirkeveien – Skoleveien – Åsenveien - opp på torget.

12.00. Velkomsthilsen til barna på Ski skole. Tale for dagen v/AmelieKnüttel og Jacob Granly. Musikkorpset underholder. Leker for barni alle aldre på skoleplassen. Kafeteria, salg av is, brus.Avslutning ca. kl. 13.30.Arr.: FAU ved Ski skole

Finstad skole

08.00 Flaggheising. Finstad skolekorps underholder. Tog rundt påFinstad med barn under skolepliktig alder.10.00 Fremmøte ved skolen – kort program v/skole og musikkorps.

10.30 Avmarsj barnetoget.

12.00 Lokalt arrangement. Konkurranser og leker med utdeling av premier.Underholdning av Finstad skolekorps. Kafeteria. Avslutning ca.kl. 14.00.Arr.: Finstad skolekorps sammen med 3. klasse Finstad skole.

Hebekk skole

08.00 Flaggheising på Follo barne- og ungdomsskole. Hebekk skolekorpsunderholder.

09.50 Oppmøte på Hebekk skole for barnetoget.

10.00 Appell for dagen.

10.40 Avmarsj barnetoget.

12.00 Ankomst Hebekk skole. Leker og moro for barn og voksne. Kafeteria.

13.30 Tautrekking 7.klasse.Arr.: Hebekk FAU/Hebekk skolekorps.

Program for Siggerud

08:00 Flaggheising ved Siggerud speidertropp i skolegården. Siggerud skolekorps spiller.

08.05 Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.

08.15 Kransenedleggelse på graven til John Gjevik v/Siggerudspeidertropp. Sognepresten deltar. Siggerud skolekorps spiller.

10.15 Oppstilling i skolegården for Siggerud skolekorps og alle klasser.Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.

10.30 Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.

10.35 Tale for dagen på kirkebakken ved sognepresten. Jubelgjengenbarnekor deltar.Siggerud skolekorps spiller.

10.50 Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke,Vevelstadveien, Måltrostveien, Vevelstadveien,Siggerud skole. Siggerud skolekorps spiller.

12.00 Arrangement i skolegården med underholdning, leker og kafeteria.Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.

13.45 Trekning av loddpremier.

14.00 Avslutning av arrangementet.

Arr.: FAU og Siggerud skolekorps

Program for Kråkstad

08:00 Flaggheising ved Kråkstadtunet bo- og servicesenter

10.00 Samling i Kråkstadhallen. Parkering henvises til skolegården.Skolens elever underholder.

10.45 Avmarsj for barnetoget fra Kråkstad skole til Kråkstad kirke.

11.00 Familiegudstjeneste i Kråkstad kirke v/Sarah Haugstad.Kaffeservering i stallen v/kirken. Historisk overraskelse.

11.40 Barnetoget går videre. Togrute: Kirkebakken – Kråkstadvn. –Skolebakken – Elvevn. – Stasjonsvn. – Kråkstadvn. – Samfunnshuset.(Togrute avhenger av værforholdene).

12:30 Samling ved Kråkstadhallen. Bevertning og leker for barna. Salg av kaffe, kaker, brus, is, m.m. Lotteri

12:45 Kråkstad menighetsråd har kafe på Kirkens Hus. Det gamle bedehuset.

Arr: 17.mai-komiteen ved Kråkstad skole.

Program for Skotbu

07.45 Samling ved Skotbu skole og barnehage.08.00 Flaggheising. Nasjonalsangen.

08.15 Underholdning v/barnehagen og skolens elever. Tale for dagenv/Rune Solberg.

08.45 Barnetog. Togrute: Mørkveien – Skotbuveien/Røys – Mørkveien.

09.15 Sosialt samvær – åpent arrangement. Rundstykker, kaffe, brus,pølser og kaker. (kuvertpris 50 p.p.) Is til barna! Avslutning ca 12.00

Arr: lokal 17. mai-komité: Skotbu skole

Program for Langhus

Idrettsplassen

10.00 Korps og barnetog ferdig oppstilt utenfor Langhushallen. Bøleråsen Drumline marsjerer inn på tribunen. Pre Spectra/Langhusfanfaren fremføres av korpsene. Velkommen v/rektor Sidsel Grüner, Vevelstadåsen skole samt lederav fellesarrangementet for årets 17.mai arrangement.«Ja vi elsker dette landet», Nasjonalsangen – 2 vers, første og siste. Tale for dagen v/Ordfører Hanne Opdan.«Norge i rødt, hvitt og blått», to første vers.

10.25 Skolene marsjerer ut med hvert sitt korps.

Langhus skole

08.00 Flaggheising v/1. Langhus speidergruppe og Langhus Blæselag.

10.25 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Vevelstad holdeplass – gjennomskogen til Langhus bo- og servicesenter med 2 stopp der –Vevelstadveien - Bøhlerveien og inn til skolen ved øvre skolegård.

11.15 Fest på Langhus skole med program på plassen foran Lillebjørnmed taler, underholdning av 4. klasse og allsang til tonefølge avLanghus Blæselag.

12:00 Leker for barn i alle aldre. Salg av lodd, is, brus, pølser, kaker og kaffe.

14:30 Slutt.

Arr.: FAU og foreldre fra alle klassetrinn ved Langhus skole. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler. Parkering i skolensområder må unngås. (For raskere servering, ha helst mindre sedlerog unngå vekslingskø).

Vevelstadåsen skole

08.00 Flaggheising v/1. Langhus speidergruppe og Langhus Brass.

10.25 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gml. Vevelstadvei –Vevelstadveien – bilveien til Vevelstadåsen – til skolen.

11.00 Fest på skolen med taler, underholdning og aktiviteter for barna.

11.15 Salg av lodd, pølser, kaker, is, popcorn, brus og kaffe. Ta medkontanter/vipps.

14.00 Avslutning.

Arr.: FAU og 5. klasse ved Vevelstadåsen skole. Overskuddet går til å dekke leirskole. Vi oppfordrer alle til å ta medegne stoler.

Bøleråsen skole

08.00 Flaggheising v/1. Langhus speidergruppe og Langhus Skolekorps.

10.25 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gml. Vevelstadvei -Vevelstadveien - Skoglia - forbi Kiss & Ride og inn på skolen.

11.00 Toget ankommer skolen.

11.15 Langhus Skolekorps spiller.

11.40 Underholdning og tale av skolens elever.

12.15 Leker.

14.00 Arrangementet runder av.Arr.: FAU ved Bøleråsen skole. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler.

Fullstendig program, for alle skoler og steder er hentet fra Ski kommunes nettsider

Skal du feire et annet sted? Sjekk ut programmet for:

Ås

Oppegård

Frogn

Artikkeltags