Gå til sidens hovedinnhold

– Øst politidistrikt har et stort potensial

Artikkelen er over 4 år gammel

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen fikk tilstandsrapport om Øst politidistrikt.

SKI: Politimester Steven Hasseldal hadde gledet seg lenge til å ta imot ministeren. Sammen med interimsledelsen til det nye politidistriktet, oppsummert han distriktets utfordringer og muligheter.

Grensen og nærheten til Oslo, er det som spiser de største ressursene i Øst politidistrikt.

Hele 90 prosent av dem som reiser inn eller ut av landet gjør det gjennom distriktet. Gjengene fra Oslo reiser ut i distriktet og skaper frykt og kriminalitet.

Fra plansjen på veggen, for måloppnåelse, lyste det mye grønne tall, men på sedelighet-, vold – og økonomisaker viste tallene en kraftig økning. Økonomi og vold hadde begge en økning på 18 prosent. Sedelighetssaker hadde en økning på hele 36 prosent. Her er det spesielt overgrep som gjøres via internett som øker.

– Ofte er det mange barn involvert i slike saker. En sak på Romerike involverte nærmere 30 barn. Her var det en 20- åring som presset barna til å utføre stadig grovere seksuelle handlinger foran web-kameraet, klargjorde leder Jens Elsebutangen for retts- og påtaleenheten.

Mye taler for at sedelighetstallene kommer til å fortsette å lyse rødt. Det er bare få dager siden distriktet fikk en ny stor sak i samme kategori. Her er det over 200 barn involvert. Også den på Romerike. Anundsen innrømmer at ressurssituasjonen er krevende og det derfor må prioriteres med hard hånd lokalt.

– Så lenge vi satser på politi, vil det komme mer penger, lover han.

Han har naturlig nok stor tro på at den nye reformen skal komme innbyggerne til gode, men hvordan, blir opp til politimesteren og hans folk å finne ut av.

Et foreløpig forslag fra arbeidsgruppen for lokal struktur, foreslår at 22 politistasjoner og lensmannskontorer blir til åtte tjenestesteder.

Hasseldal ønsker ikke å kommentere forslaget før det er endelig og har gått tjenestevei.

Jeg tror ikke på mange små enheter. Vi må ha mer målrettet og effektive enheter, slår han fast.

15. oktober skal forslaget på høring til kommunene.

Øst politidistrikt

Kommuner: 38

Politistasjoner: 8

Lensmannskontorer: 14

Innbyggere: 701.046

Antall straffesaker: 51.415

Ansatte: 1.738

Budsjett: 1,3 milliarder kroner.

 

Kommentarer til denne saken