Klokken 09.58 søndag meldte Vegtrafikksentralen om elg som skal ha løpt i sørgående løp på E6 ved Korsegårdskrysset i Akershus, og at politiet var på vei. Drøyt ti minutter senere melder de at elgene skal ha kommet seg ut av vegbanen og inn i terrenget. Viltnemnda reiste ut for å sjekke situasjonen nærmere.

Ifølge Follo-politiet var det flere personer som meldte fra de to elgene som var observert i sydgående løp nord for Korsegården. Det er uvisst hvor elgene har gått, men det har ikke kommet noen flere meldinger om dem siden og Viltnemda har heller ikke observert dyrene.