– Vi ga opp å telle de forskjellige pleierne som besøkte bestemor da vi nådde 50

Knut Merox Iversen fra Ås reagerer på «stoppeklokkebruk» i hjemmesykepleien i Ås.