Alenemor om handel med bedragerisiktet: – Det har knust økonomien min

Av

Kvinnen brast i gråt da hun skulle forklare seg for Fredrikstad tingrett om salget av en bil, og pengene som uteble i lang tid.