Advarer mot livsfarlig Snapchat-trend

Artikkelen er over 1 år gammel

Mange unge bilførere sier at de sjekker Snapchat mens de kjører. Nå advarer både forsikringsselskap og Utrykningspoliti mot den livsfarlige trenden.

DEL

I en undersøkelse som er gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring sier en av tre bilister mellom 18 og 29 år at de har sjekket Snapchat de siste tre månedene – mens de har sittet bak rattet i en bil.

– Dette er et urovekkende høyt tall og det er bekymringsfullt at så mange unge utsetter seg selv og andre for fare i trafikken ved å ikke ha fullt fokus på kjøringen. Det øker risikoen for påkjørsler og utforkjøringer betydelig og du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kommer til skade, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring i en pressemelding.

Unge sjåfører er verstingene

Undersøkelsen viser at unge sjekker Snapchat langt oftere enn folk i andre aldersgrupper. Totalt sett var det åtte prosent som svarte at de har sjekket Snapchat som sjåfør de siste tre månedene.

I tillegg til å være verstinger på Snapchat-bruk under kjøring, er det de unge sjåførene som også ringer mest uten handsfree og leser eller sender mest SMS mens de kjører bil. I befolkningen generelt svarer omtrent en av fire at de har gjort dette, mens nesten halvparten av de unge voksne har gjort det.

– Denne undersøkelsen bekrefter den kunnskapen vi har om ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, og resultatet av undersøkelsen er selvsagt bekymringsfullt. Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko, og forbudet blir i svært liten grad respektert, sier UP-sjef Runar Karlsen i en pressemelding.

Han mener økt bruk av sosiale medier dessverre har endret bruken av mobiltelefon under kjøring.

Konsekvenser

Det er Snapchat som skjekkes hyppigst bak rattet; mens 31 prosent av de mellom 18 og 29 år har sjekket Snapchat under bilkjøring, har ni og fire prosent sjekket henholdsvis Facebook og Instagram.

Skadesjefen i Codan Forsikring, Annika Persson, minner om hvor viktig det er å fokusere på kjøringen, og advarer om mulige skader og økonomiske konsekvenser som følge av mobilbruk under kjøring.

– Det viktigste å huske på er at mobilbruk øker risikoen for at du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kan komme til skade. Men de økonomiske konsekvensene kan også bli alvorlige. Hvis du forårsaker en bilulykke og mobilbruk er medvirkende årsak til ulykken, vil erstatningen fra forsikringen bli avkortet. I grove tilfeller risikerer du å måtte betale alt selv, sier hun.

Fra 1. januar 2019 ble det innført to prikker i førerkortet for ulovlig mobilbruk, mens sjåfører som er i prøveperioden får fire prikker. De som blir tatt får 1700 kroner i bot. Kjørelærere er opptatt av å bidra til å skape gode holdninger når det gjelder mobilbruk og kjøring.

– Det er viktig å skape bevissthet rundt hvor farlig det er å flytte oppmerksomheten bort fra veien. Ferske sjåfører må spørre seg om det er verdt å risikere å bli involvert i en alvorlig ulykke fordi en skulle svare på en SMS. Det er viktig at foreldre også har fokus på dette under øvelseskjøring og at de går foran som gode rollemodeller, sier Jan Harry Svendsen, informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. 

Fakta om undersøkelsen:

 • Undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring i et representativt utvalg på 842 personer.
   
 • 31 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år svarer at de har sjekket Snapchat som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 8 prosent at de har gjort dette. 
   
 • 9 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Facebook under kjøring, mot 3 prosent i hele befolkningen. 4 prosent mellom 18 og 29 har sjekket Instagram under kjøring, mot 1 prosent i hele befolkningen.
   
 • 46 prosent av de under 30 år svarer at de har ringt eller svart på mobilen uten handsfree som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 25 prosent at de har gjort dette.
   
 • 45 prosent av de under 30 år svarer at de har lest eller sendt SMS som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 22 prosent at de har gjort dette.

Artikkeltags