Den første nasjonale oversikten over personer som har ja til sykehjemsplass, men som fortsatt står i kø, viser at 1.420 personer står på venteliste.

Tall kommunene har rapportert til Helsedirektoratet per 15. april i år, viser at 44 prosent av landets kommuner har personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, opplyser Helsedirektoratet i en pressemelding.

Samlet rapporterer kommunene at 1.420 personer står på venteliste. Dette er personer som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlige tjenester kan bo i eget hjem eller motta andre tjenester.

Av disse bor 457 personer i eget hjem, mens 963 personer er tildelt korttidsplass. I tillegg viser tallene at 446 personer står på venteliste til korttidsopphold i påvente av ledig plass i sykehjem.

– Jeg er glad for at vi nå for første gang får en nasjonal oversikt over personer på venteliste til sykehjemsplass. Ventelister skal gi eldre pleietrengende og deres pårørende forutsigbarhet og trygghet for at behovet deres er sett, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) i en pressemelding.