ENEBAKK: Enebakk kommune har i sommer opplevd store tap av beitedyr etter at en ulv har angrepet og drept flere titalls sauer. Kommunen har nå sendt et brev der den anbefaler at barn ikke tas med ut på skogstur til situasjonen rundt ulven er avklart.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har i dag stilt skriftlig spørsmål til miljøminister Tine Sundtoft der han ber henne avklare om ulven skal felles eller ikke. «Er det lokalbefolkningens næringsgrunnlag og livskvalitet som skal vike, eller bør fellingstillatelse innvilges?», står det i brevet fra Vedum til Sundtoft.

- Jeg mener det er på tide med en prinsipiell diskusjon om hvor stor belastning vi skal la enkelte lokalsamfunn ta for å ta hensyn til storsamfunnets ønske om å ha ulv i Norge, sier Vedum. – Når det gjelder bjørn, jerv og gaupe mener jeg at vi har et ansvar for å forvalte disse artene i Norge, ettersom de tilhører norske bestander. Dette kan være utfordrende for mange lokalsamfunn og må gjøres i dialog med dem. Når det gjelder ulv har vi ikke noe norsk ansvar ettersom ulven som befinner seg i Norge er en del av en stor finsk/russisk stamme som ikke på noen måte er utrydningstruet, fortsetter Vedum.

Les også: Enebakk kommune fraråder skoler og barnehager å gå på tur i skogen på grunn av ulv

Fredag ble en ny søknad om felling av ulven som står bak tapet av rundt 50 sauer i Enebakk kommune avslått. I tillegg til stor skade på husdyrene har denne ulven oppholdt seg tett på lokalbefolkningen, som fører til at mange er redd for å bevege seg i naturen. Fellingstillatelsen er nå sendt Miljødirektoratet for avgjørelse, skriver Vedum i en pressemelding.

- Jeg ønsker et tydelig svar fra miljøministeren i denne konkrete saken: Mener hun at innbyggerne i Enebakk skal måtte fortsette å leve med en nærgående ulv i sitt lokalsamfunn eller mener hun at det skal gis fellingstillatelse når belastningen blir så stor som her, avslutter Vedum.