Var enig med Follo tingrett i Popcorn Time-dom – gjerningspersonen fortsatt ukjent

DEL

SKI: I januar i fjor slo Follo tingrett fast at flere hundre tusen nordmenn har brutt loven når de har sett filmer og TV-serier gjennom gratistjenesten Popcorn Time. Dommen slo fast at den enkelte brukeren bryter åndsverksloven ved å se filmer og serier gjennom strømmetjenesten.

Saken i Follo tingrett dreide seg om hvorvidt bruksretten til domenet popcorn-time.no skulle inndras. Økokrim hadde allerede beslaglagt domenet året før. Tingretten mente at det norske domenet forsterket muligheten for tilgang til å laste ned og vise filmer og TV-serier som er beskyttet av opphavsretten.

Dissens

Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Follo tingrett, hvor bruksretten til popcorn-time.no ble inndratt til fordel for staten. Dommen er avsagt under dissens. Men ifølge en pressemelding fra Økokrim vurderte Lagmannsrettens flertall at opprettelsen og vedlikeholdet av nettstedet er en sterkt klanderverdig handling, og mener at inndraging effektivt vil stanse den aktuelle medvirkningen og at den ikke kommer i konflikt med ytrings- og informasjonsfriheten. Flertallet sa seg enig med Follo tingrett i at inndraging i dette tilfellet er et egnet og nødvendig virkemiddel for å håndheve straffebestemmelsen i åndsverkloven.

Ifølge Økokrim fant en samlet lagmannsrett at selve formålet med Popcorn Time er å tilgjengeliggjøre opphavsbeskyttet materiale ved å gi brukerne gratis tilgang til filmer og TV-serier som de ellers måtte ha betalt for å se, og at tilgjengeliggjøringen gjennom Popcorn Time har påført rettighetshaverne betydelige tap.

Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Gjerningsperson i saken er ukjent, men besitteren av domenenavnet kan anke dommen.

Artikkeltags