FARE FOR REGNFLOM: De intense, kortvarige skybruddene blir kraftigere og hyppigere. Regnflom er den største klimautfordringen for vårt område. – På steder som Ski, hvor det skal bygges så tett og asfalteres så mye fremover, er det ekstremt viktig med forebyggende tiltak, sier Simon Haraldsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Varmere, våtere og monsterregn. Slik blir fremtidens vær i Follo.

Ekstremt styrtregn kan i fremtiden føre til flomskader for milliarder av kroner. Forebyggingen må starte nå.
Publisert