Frykter snauhugst av marka

Østli: Erlend Rehn frykter at kommunen skal gå like grundig til verks på Østre Greverud som de gjorde rundt Østli skole.

Østli: Erlend Rehn frykter at kommunen skal gå like grundig til verks på Østre Greverud som de gjorde rundt Østli skole. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Erlend Rehn bekymrer seg for hugstplanene Oppegård kommune har på Østre Greverud . – Det som skjedde rundt Østli skole var en katastrofe. Nå frykter jeg det samme skal skje på Østre Greverud.

DEL

OPPEGÅRD: Rehn synes det er synd kommunen ikke tar mer hensyn til innbyggernes synspunkter. Han har skrevet til kommunen for å klargjøre sitt syn. Her skriver han blant annet:

«Når det gjelder slike områder så mener jeg dere må tenke mer i retning parkforvaltning enn i retning av en stor skogeier da dette er skogsområder med mange brukere hvorav de fleste vil foretrekke en form for skog enn en snauhugd flate. Det blir nemlig resultatet da det er lite med løv og furutrær i mange områder. For øvrig så kan hugst gjøres på forskjellige måter blant annet som plukkhugst om det da må gjøres hugst».

Ikke uvant med reaksjoner

Det er Viken Skog AS som utfører hugsten på vegne av kommunen. Ifølge Hans Jørgen Tangevold i Viken Skogen AS har selskapet tatt ut cirka 2000 kubikkmeter med tømmer rundt Østli skole og satt igjen veldig mye løvtrær i området.

– Vi har ikke avtalt noe endelig starttidspunkt med kommunen på Østre Greverud, men det blir de samme maskinene som ble brukt på Østli, sier Tangevold.

Hvordan synes du reaksjonene rundt hugsten på Østli har vært?

– Vi er ikke uvant med reaksjoner når vi hugger nært bebyggelse. Som regel er det én til to mennesker som reagerer negativt. Flertallet pleier å bli veldig fornøyd.

Rapport fraråder hugst

BioFokus har på oppdrag fra Oppegård kommune befart og kartlagt naturverdier i skogsområdet på Østre Greverud hvor det vurderes hugst.

I rapporten går det frem at kommunen ønsker å hugge et 50 meter brett belte langs lysløypa (25 meter på hver side). Planlagt hugstareal er totalt 51,5 dekar, hvorav nærmere 30 av dem skal skje langs lysløypa.

Det er de gjenstående 21, 5 dekarene som bekymrer Rehn.

– Jeg kan ha forståelse for at de ønsker å åpne opp rundt lysløypa, men ifølge kartet, som ligger i rapporten, vil kommunen blant annet hugge ned skogen rundt Nylenna (et yndet utfluktsmål i området) og åskammen over grusbanen. Det vil i så fall være en katastrofe.

Han mener det er prisverdig av kommunen at de har bestilt rapporten.

- Et utfordrende område

– Nå gjenstår det å se om de vil ta den til følge.

Rapporten slår fast at de planlagte inngrepene vil ha store negative konsekvenser for de påviste naturverdiene i området.

Virksomhetsleder Heidi Tomten for virksomhet UTE i Oppegård kommune innrømmer at området rundt Østre Greverud er utfordrende.

– Dette området er innenfor markagrensa, så det er mange hensyn å ta. Vi vil ikke gå inn i området med maskiner før skogsbunnen har tørket opp.

Virksomhetslederen kan foreløpig ikke si hvor mye rapporten fra BioFokus vil vektes i en hugst.

– Det er for tidlig å si noe om størrelsen på hugsten. Omfanget er foreløpig til vurdering, og vi vil komme med mer informasjon når vi har planene klare. Vi ønsker å ta hensyn til rapporten så langt det er mulig, men det er mange hensyn som krysser hverandre. Her skal det både tas hensyn til naturvern og rekreasjonsmuligheter i form av stier og lysløype. Vi skal være så skånsomme vi kan, lover Tomten.

Det er Follo landbrukskontor som skal godkjenne hugsten på Østre Greverud.

Artikkeltags