Arbeider gir full stopp på Østfoldbanen i helga

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Denne helgen skal det gjennomføres omfattende arbeider på Østfoldbanen. Men fortsetter streiken, blir mesteparten av den alternative transporten også innstilt.

DEL

FOLLO: Fra klokken 02.00 lørdag 29. oktober til klokken 13.00 søndag 30. oktober skal Jernbaneverket gjennomføre arbeider flere steder på strekningen Oslo S - Ski/Moss/Mysen/Halden. Arbeidene berører linjene L2 Stabekk-Ski, L21Stabekk-Moss, L22 Skøyen-Mysen og R20 Oslo S-Halden(Gøteborg).

Alternativ transport

Arbeidene var varslet i god tid, og det er i utgangspunket også satt opp alternativ transport i tidsrommet.

NSB melder imidlertid at det ikke vil bli organisert alternativ transport for innstilte tog dersom det fortsatt er lokførerstreik.

På linje R20 blir det imidlertid satt opp alternativ transport mellom Halden og Oslo, men bussene vil ikke stanse i Moss og Ski.

Lokførerstreiken er nå inne i sin femte uke. Torsdag møttes partene til tvungen mekling, uten at det førte til noen løsning på konflikten.  Skulle streiken allikevel opphøre på kort varsel, finner du oversikt over alternativ transport her.

LES OGSÅ: Spekter: – Streiken er meningsløs

Kutter og sveiser igjen

Helgas anleggsarbeider gjennomføres både i Jernbaneverkets egen regi, og i regi av eksterne leverandører/entreprenører.

Mellom Oslo S og Kolbotn utføres det periodiske kontroller av anleggene, i tillegg til utbedring av kabelfeil ved Kolbotn. På strekningen Ski-Vestby-Hølen blir det utført såkalt nøytralisering av sporene. Dette betyr at skinnene kappes og sveises for å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Ifølge Jernbaneverket er dette et viktig tiltak blant annet for å forhindre skinnebrudd i perioder med streng kulde.

I Ski skal Jernbaneverket og entreprenøren OHL for øvrig utføre bygg- og anleggsaktiviteter som vil medføre støy.

Renser fjellet

Jernbaneverket skal utføre arbeider flere steder på Østre linje, med blant annet utskifting av gamle skinner på delstrekningene Slitu-Askim og Spydeberg-Knapstad. Ved Askim stasjon blir det utført utbedring og rensk av stikkrenner, da god drenering er avgjørende for å forebygge ras og utglidning av jord- og steinmasser under sporene. Ved stasjonene Tomter, Spydeberg og Askim skal det utføres vedlikehold og feilretting på sporveksler, og nord for Tomter skal det også foregå mindre etterarbeider på bru på nordsiden av Hobøl viadukt. I tillegg skal det gjennomføres fjellrensk på østre linje. Dette er et viktig tiltak for å redusere risikoen for steinsprang og ras.

Kabelfeil

Mellom Sandbukta og Moss på Vestre linje skal det foretas pakking eller stabilisering av sporene på deler av strekningen. Det skal også utføres bruarbeider på Moss bru. Det samme gjelder på Rolvsøysund bru. Ved Sarpsborg stasjon vil det foregå rensing og supplering av ballastpukk under sporene, mens det på strekningen mellom Onsøy og Sandesund skal foretas utskifting av diverse teknisk utstyr i sporet. I tillegg skal det foregå utbedringer av kabelfeil på strekningen mellom Moss og Sarpsborg.

LES OGSÅ: Støtte til lokførere

Artikkeltags