– Må tenke langsiktig

Sammen: Siv Kaspersen (Oppegård), Tonje A. Olsen (Enebakk), Anne Kristin Linnestad (Ski) og Hilde Kristin Marås (Ås), er alle enige om at en kommunesammenslåing må til for å matche nabokommunene rundt. FOTO: Bjørn V. Sandness

Sammen: Siv Kaspersen (Oppegård), Tonje A. Olsen (Enebakk), Anne Kristin Linnestad (Ski) og Hilde Kristin Marås (Ås), er alle enige om at en kommunesammenslåing må til for å matche nabokommunene rundt. FOTO: Bjørn V. Sandness

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Oppegård, Ås, Ski og Enebakk må bygge muskler sammen for å ikke tape kampen om fremtiden til naboene rundt, mener gruppe- lederne til Høyre.

DEL

Vi har et tilbud til deg. Prøv ØB+ og få tilgang til alt på ØB.no i åtte uker for kun 99 kroner.

SKI: Tonje A. Olsen, Enebakk, Siv Kaspersen, Oppegård, Hilde Kristin Marås, Ås og Anne Kristine Linnestad, Ski, har slått seg sammen for å kjempe kommunereformens- og storkommunens sak.

Damene har som felles at de alle er gruppeledere for Høyre. En annen fellesnevner er at de bare ser fordeler ved en kommunesammenslåing av de nevnte kommunene.

At det er viktige valg som skal tas, er de alle enige om. Men om det er innbyggerne som skal ta valget, er de mer usikre på.

– Folk vet ikke hva de skal ta stilling til, mener Olsen. De andre rundt bordet nikker samtykkende.

Hun fortsetter:

– Jeg tror de fleste gir litt blaffen.

Hun tror også at oppslutningen vil bli lav.

– Ofte er det motstanderne som engasjerer seg. Det tror jeg kommer til å gjelde i denne saken også, sier Marås.

Frykter det ukjente

– Mange er redd for at vi mister det som er bra i dag. Så lenge vi er fornøyd med dagens tjenestetilbud og våre nærområder vil mange tenke at vi klarer oss godt alene. Hver for oss. Den største endringen er egentlig å ikke endre seg, mener Kaspersen.

– Om vi slår oss sammen med de andre, får vi både videregående skoler og rulletrapp, med på handelen, sier Olsen lattermild.

Enebakk har nemlig fore- løpig bare en liten heis på Vågsenteret å slå i bordet med. Rulletrapp finnes ikke i kommunen.

Det som uroer damene, er at folk er så fornøyd med det de har i dag at man ikke klarer å tenke tilstrekkelig langt inn i fremtiden.

– En større kommune vil ha større påvirkningskraft og kan tenke infrastruktur og arealbruk i en større sammenheng.

Partilederne mener Follo trenger en mer felles profilering for å utnytte potensialet som ligger i et voksende universitetsmiljø i Ås.

Bygge muskler

– Follo trenger mer muskler for å satse på nye grønne næringer og teknologi som Norge trenger når oljen tar slutt. Et mer samlet Follo vil også gi puls og kraft til å kunne dra større nytte av veksten i Oslo og en stadig sterkere Mosseregion. Selv om vi har en felles areal- og transportplan i Akershus er vi fortsatt avhengig av statlige midler for å skape en god utvikling i Follo, mener de.

– Hva med Frogn og Nesodden? Vil dere ikke savne dem?

– Frogn kunne gitt oss gode ringvirkninger på turisme. De som kommer til å slite, er de som står utenfor en sammenslåing. De blir veldig små, og spesielt opp mot interkommunale tjenester tro jeg de vil merke det, sier Linnestad.

De viktigste er med

Høyre-lederne er enig om at de viktigste kommunene er med, om de fire slår seg sammen.

– Flateby i Enebakk grenser til Rælingen. Er stedet å regne med i en sammenslåing?

- Rælingen kommune har et flertall på at de vil stå alene, så Flateby er med denne veien, mener Olsen.

De mener videre at fylkeskommunen inntil videre må bestå, og da mest på grunn av den videregående skolen.

– Akershus må gjerne slå seg sammen med Østfold. Resultatet av kommunereformen vil avgjøre behovet for en fylkeskommune, mener Linnestad.

– Et annet mål er å gjøre kommunene så økonomisk solide at vi kan takle uforutsette hendelser, drive effektivt og løse oppgaver som ikke er lovpålagte som idrett og kultur. Satsingen på idretten holder i dag ikke tritt med den store tilflytningen. Dette er viktige oppgaver for folkehelsearbeidet og for å skape gode sosiale arenaer for trivsel og samhold.

LES OGSÅ: Disse Follo-kommunene kan bli et firkløver

– På hvilken måte vil innbyggerne merke en ny storkommune?

– De kommer mest sannsynlig ikke til å merke noe som helst. Ikke før de trenger spesialtjenester i kommunen. Da vil tjenesten mest sannsynlig være bedre enn hva den var før sammenslåingen, mener gruppelederne.

Spenningen fremover vil være å se hva rådmennene og ordførerne i Oppegård, Enebakk, Ski og Ås kommer frem til i arbeidet med en grunnlagsrapport om fordeler og ulemper med å bygge en ny kommune. Rapporten kommer 11. mars. Gruppelederne fra Høyre håper den vil fremstå balansert, men at den samtidig skal gi et godt grunnlag for å gå videre.

20. juni skal alle de fire kommunene ta sin beslutning i hver sitt kommunestyremøte.

Ett år senere, juni 2017, vil Stortinget fatte sin beslutning.

 

Artikkeltags