HURUM: – Det finnes ingen andre operative rosa brannbiler i Norge i dag, mens i USA er dette mer og mer vanlig, sier kommunikasjonssjef Elena Solberg i Hurum kommune til dt.no.

Kommunen har inngått samarbeid med Kreftforeningen og Brannmenn mot kreft.

– Mer enn åtte av ti som dør på grunn av sin jobb, dør av kreft. Ett av yrkene som gir høy risiko for kreft er brannslukkingsyrket. Brannrøyken blir stadig mer giftig, blant annet fordi det brukes mer bygningsmaterialer med kjemikalier. Brannmenn springer inn der andre springer ut og eksponeres for en cocktail av disse kreftfremkallende stoffene, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen da den nye brannbilen ble presentert i Hurum torsdag.

Ryel sa at det er mye som kan gjøres for å bidra til at denne eksponeringen blir så liten som mulig. Og det er ganske enkle ting: Vaskeutstyr på alle brannstasjoner, flere sett med brannklær og dusjmuligheter på alle stasjoner.

I Norge er det 670 brannstasjoner, og mange av dem er små.

– De aller fleste brannfolk i landet jobber deltid. Og det er kombinasjonen her som er en utfordring. Deltidsansatte som går hjem med tøyet sitt etter en brann, eller som ikke har to sett til nytt arbeid kanskje allerede neste dag, sa Anne Lise Ryel.