Slik skal flere kvinner lokkes til det lokale landbruket

Både i Akershus og Østfold er gründerskap innen landbruket populært blant kvinner. I høst blir yngre kvinner oppfordret til å melde seg på kurs.