Ledigheten synker de aller fleste steder i Follo - I Ås har den steget med 20 prosent

Av

Ledighetstallene for Ås går mot strømmen. Ingen andre kommuner i Akershus har høyere økning i antall arbeidsledige.