Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag vil også et forslag til løsning for en kommersiell allmennkringkaster bli lagt fram. Ifølge en pressemelding vil kulturministeren legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting og framtidig finansiering torsdag ettermiddag.

Helleland sier til NRK at det er på tide å finne en ny finansieringsmodell for allmennkringkasteren, men hvilken modell dette skal være, har hun ikke noe svar på ennå.

Mediemangfoldsutvalget leverte sin anbefaling 18. oktober. Det gikk for at staten fortsatt bør støtte TV 2 eller en annen allmennkringkaster for å produsere nyheter i tre til fem år framover.

TV 2 har ikke søkt på toårslisensen som regjeringen utlyste, uten noen som helst kompensasjon. Kanalen krever at staten dekker merutgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.

TV 2 har en midlertidig avtale med staten som går ut ved årsskiftet.

(©NTB)