Som Østlandets Blad har skrevet tidligere, planlegger Bane NOR arbeider på Østfoldbanen i påsken. Det innebærer at strekningene mellom Oslo S og Ås og Oslo S og Kråkstad blir stengt for togtrafikk fra torsdag 29. mars til og med søndag 1. april.  Det blir satt opp alternativ transport.

Ifølge en pressemelding fra NSB skyldes stengingen at Bane NOR bygger nytt i forbindelse med Follobanen, og dette er arbeider som berører alle togene på strekningen. NSB oppfordrer reisende til å beregne ekstra tid etter som det både blir lenger reisetid og vil gå med tid til bytte mellom buss og tog.

- Merk at busser også kan få en annen avgangstid enn togets ordinære avgangstid, understreker NSB.

I tillegg er det egne helligdagsruter.

Legger om spor

Ifølge banenor.no går påskearbeidene på Follobanen hovesakelig ut på å legge om sporene til Østfoldbanen like nord for Ski sentrum. Disse skal nå legges om til sin endelige posisjon, noe som innebærer en større operasjon hvor en lenger seksjon av sporet skal legges over de tre tunnelene som er bygget inne på anleggsområdet ved Langhusveien. I tillegg skal det utføres arbeid med føringsveier og kabler i Finstadtunelen og VA-arbeider og mindre arbeider ved Ski stasjon.

På Oslo-siden skal det gjennom hele den togfrie perioden arbeides på strekningen fra Oslo S til Bekkelagstunnelen. Hovedsaklig er det snakk om jernabanetekniske arbeider som montering av bardunplater på fundamenter, flytting av sviller og pukksuging, men det blir også noe signalarbeid i tillegg til underbygnings- og kabelarbeid.

NSB varsler samtidig at det blir arbeider på Østfoldbanen til sommeren.