NSB: – Vi kan kjøre flere tog enn i dag

Tog som står parkert på dagtid kunne vært brukt til flere nye avganger på Østfoldbanen.