SKI: NSB publiserer halvårlig en egen måling av kundetilfredshet. Vårens måling viser at brukerne av tilbudet mellom Stabekk og Ski (L2) er mest misfornøyd i landet.

Gjennomsnittet for NSB Persontog er på 71 av 100 poeng, noe ned fra høstens måling på 75. Over 70 poeng regnes som godt. Under 60 regnes som svakt.

Og det er altså togbrukerne i vår region som er minst fornøyd. Kundene på lokaltoget mellom Stabekk og Ski slakter tilbudet og gir gjennomsnittskarakteren 50 – altså klart lavest score på landsbasis. Det var den også i høst, men har nå gått ned fra 58 til 50.

Svak på punktlighet

Kundene er blant annet ikke fornøyd med togenes punktlighet. NSB opplyser selv at de mener resultatet blant annet skyldes en utfordrende vinter med mye avvik.

– Vi jobber hele tiden for å løse trafikken på en best mulig måte, samtidig som vi jobber målrettet med å gi god og enda bedre service. Derfor er vi glade for at kundene er godt fornøyde med NSBs medarbeidere og leveranser om bord i toget, til tross for utfordrende dager for både reisende og de som jobber om bord, understreker Arne Fosen til NSB.no.

De erkjenner også at det er utfordrende å gi passasjerene god informasjon når det skjer noe uventet. For kundene ønsker seg også klar bedring i hvordan NSB får ut informasjon ved ikke-planlagte avvik.

– Dette er vi klar over og vi jobber sammen med Bane NOR for å forbedre informasjonen til kundene når togene ikke kjører som planlagt, sier

– Det investeres også mye på jernbanen, noe som gir utfordringer i den daglige trafikken. Samtidig gleder vi i NSB oss sammen med de reisende til at togtilbudet blir bedre, både som følge av viktig vedlikehold og nybygging, avslutter Arne Fosen.

Her er landsoversikten for kundetilfredsheten hos NSB:

(Klikk for en større versjon. kilde: NSB.no)