FOLLO: Streiken ble trappet opp med 47 lokførere fra lørdag, og til sammen er 118 nå tatt ut. Bare på Østfoldbanen rammes rundt 20.000 reisende hver dag etter opptrappingen, ifølge NSB.

Komiteen møtes fredag

Fredag møtes streikekomiteen i Norsk Lokomotivmannsforbund for å vurdere en opptrapping av streiken, opplyser leder Rolf Ringdal til NTB.

Fra et eventuelt varsel om opptrapping kommer, skal det gå fire dager til de ansatte tas ut.

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring.

Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet.

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

Svært uenige parter

– Vi vil se hvordan den siste opptrappingen fungerer, og så vurderer vi ny opptrapping i slutten av uken, sier leder Rolf Ringdal til VG. Han opplyser at streikeviljen blant medlemmene er stor.

– De er ikke interessert i å diskutere de reelle problemstillingene, sier forbundslederen.

Streiken har først og fremst rammet Østlandet, men noen av togene mellom Oslo og Bergen, samt togene på Vossebanen og i Arnalokalen er også blitt innstilt. Streikeregelverket gjør at NSB ikke kan sette opp alternativ transport i form av busser for tog.

Konsernsjef Geir Isaken i NSB er enig i at det trengs en nasjonal standard.

– Men vår motpart ønsker at NSB ensidig skal forplikte seg i en tariffavtale. Tariffesting av opplæringskrav i vår tariffavtale gir ikke en nasjonal standard. NSB ønsker fortsatt høy sikkerhet og god kvalitet på opplæringen av lokomotivførere, men en standard må settes av norske myndigheter, uttalte Isaksen i en pressemelding da streiken ble trappet opp.

Færre godstog på skinnene

Streiken går også utover næringslivet fordi blant annet godsselskapet CargoNet har tatt lokførere ut i streik.

– Denne uken mister vi 50 prosent kapasitet på Nordlandsbanen og Bergensbanen, og 25 prosent kapasitet på Sørlandsbanen. Det er klart at dette får konsekvenser for godset som skal frem, sier kommunikasjons og markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord i en pressemelding.

– Vi må overføre disse volumene på bil. Etter hvert som togkapasiteten minimeres, må alle kjøre bil. Vi merker allerede at det blir stadig vanskeligere å få tak i nok biler. Utover i uken, vil streiken medføre forsinkelser også for varetransporten. Det betyr at varene du og jeg handler ute i butikk ikke kommer frem til rett tid, sier Hagen.

– Har fått det med seg

Så langt har NSB ikke fått mange meldinger om folk som har møtt opp på stasjoner hvor det ikke går tog.

– Det virker som veldig mange reisende har fått dette med seg, sier pressevakt Gina Scholz i NSB til NTB.

Scholz oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert via NSBs app og nettsider.

– Det er endringer fra dag til dag når det gjelder hvilke avganger som er berørt, forteller hun.

– Vi forstår at folk synes dette er utrolig frustrerende, legger hun til.

Streiker om opplæringskrav

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet.

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

Beskyldninger om streikebryteri

Mandag beskyldte lokomotivførerne NSB-eide Nettbuss for streikebryteri fordi det ble satt inn et stort antall ekstrabusser for å ta unna for passasjerstrømmen.

– Dette er totalt uakseptabelt, sa Espen Paulsen, leder for lokførerne i Østfold til NRK.

Administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel har ikke noe eksakt tall på hvor mange ekstrabusser som er satt inn, men avviser at det er snakk om streikebryteri.

– Det er ikke unormalt å leie inn ekstrabusser når det er mye trafikk. Det er ingen nye ruter, vi kjører bare ekstra de rutene vi betjener, sier Nistov.

FrP: Må komme til enighet

– Partene i lokførerstreiken må sørge for at streiken avsluttes. Den rammer nå passasjerene så hardt at det er uforsvarlig å ikke finne en løsning, sier Erlend Wiborg (Frp), nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Denne streiken rammer kun en uskyldig tredjepart, innbyggere og næringsliv. Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB-ledelsen må nå ta samfunnsansvar og få togene tilbake i rute. Jeg forventer at partene nå umiddelbart setter seg ned, fortsetter han.

Også utenom Østlandet

Streiken blant lokførerne har først og fremst rammet Østlandet, men noen av togene mellom Oslo og Bergen, samt togene på Vossebanen og i Arnalokalen er også blitt innstilt. Streikeregelverket gjør at NSB ikke kan sette opp alternativ transport i form av busser for tog.

NSB oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert via NSBs app og nettsider, ettersom det er endringer fra dag til dag når det gjelder hvilke avganger som er berørt

(©NTB)