OPPEGÅRD: Mørke skyer eller ikke, rådmann Anne Skau er fornøyd med resultatet. Det kunne vært dårligere. Prognosene til kommunen viste nemlig tidlig i 2015 at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) til kommunen kunne bli mye svakere enn forventet. Dette rettet seg opp på slutten av året.

– Vi satte på bremsene da skatteinntektene sviktet i vår. Alle ansatte ble bedt om å ha stort fokus på utgiftene. Flere aktiviteter ble utsatt og vi har satt i gang en rekke omstillingsprosjekter for å utnytte kommunens ressurser best mulig, opplyser Skau.

I tillegg har lavere pensjonskostnader, billigere lønns- oppgjør og et høyere statlig tilskudd enn budsjettert, hjulpet på.

Råder over 76 millioner

Deler av overskuddet er alle- rede bundet opp i planlagte investeringer. Hele 76 millioner er frie midler, og står til disposisjon for kommunestyret, som skal behandle regnskapet i mai.

Rådmannen oppfordrer til å sette tæring etter næring.

Vi forventer at antall innbyggere øker, og at andelen over 80 år øker mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har derfor planlagt flere store investeringer i årene som kommer. Nye bygge- prosjekter finansieres i hovedsak ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag, sier Skau.

LES OGSÅ: Ås kommune med 47 millioner kroner i overskudd

Underskudd

Ordfører Thomas Sjøvold ser heller ikke lyst på kommunens fremtidige økonomi.

– Budsjettet for 2017 og 2018 er foreløpig saldert med underskudd, så noe av overskuddet må settes av til å dekke det. I tillegg er det på grunn av endringer i skattereglene ekstraordinære skatteinntekter i 2015 som vil slå negativt ut i 2016. Resten mener jeg vi bør sette av til fremtidige investeringer i skole og idrettsanlegg, mener Sjøvold.

LES OGSÅ: Mer enn 100 unge røster