KOLBOTN: Torsdag var elever fra niende trinn ved alle Oppegårds ungdomsskoler samlet i Kolben. De fikk fortelle hvordan en god kommune skal være.

Workshopen er et ledd i at Oppegård kommune utreder kommunesammenslåing. Elevene skulle riktig nok ikke ta stilling til om Oppegård skal stå alene, bli en del av Oslo, slå seg sammen med Ski, Enebakk og Ås, eller noe helt annet. Torsdagens oppgaver gikk ut på å beskrive hva som er viktig i en god kommune. Som ordfører Thomas Sjøvold sa i sin åpningstale:

– Dere er en eksklusiv gruppe, fordi dere nå er blant dem som direkte får mene noe om fremtidens kommune. Alle innspill dere kommer med i dag, tar vi med oss videre. Kommunestyret er nødt til å ta deres meninger med i vurderingen. Det er jo dere unge fremtiden er aller viktigst for.

Pluss og minus

Elever fra ulike skoler benket seg rundt 12 bord. Alle med et sinnrikt system av fargerike klistrelapper. I løpet av dagen skal alle grupper ha drøftet flere tema: Skole, helse, kultur, – sport og fritid, transport og nærmiljø, demokrati og medvirkning.

Fra diskusjonene snapper vi opp forbedringspunkt:

 • Oppgradere Sofiemyr- hallen.
 • Tettere oppfølging av mobbesaker.
 • Døgnåpen veterinær.
 • Bedre ventilasjon på skolene.
 • Et sykehus nærmere oss.
 • Mer variert kantinemat.

Blant verdier som bør bevares noterer vi:

 • Skolehelsetjenesten.
 • Miljøarbeidere.
 • Lagidrett.
 • Fotballbaner.
 • Alt som skjer i Kolben.
 • Læring som er gøy.

Selv om kommunesammenslåing konkret ikke står på timeplanen i dag, kan vi ikke dy oss: Vi spør representanter fra ungdomsrådet hva de tenker om fremtidens kommunestruktur.

– Det er greit at Oppegård er en liten kommune og blant de tettest befolkede. Jeg syns det blir for stort hvis steder som Ski og Hebekk skal tilhøre samme kommune som vår, sier Isak Josefsen.

Dina Gjølberg Lien syns heller ikke noe om sammenslåing.

– Jeg liker Oppegård som det er, sier hun.

Kasper Vestli, derimot, er åpen for at Oppegård og Ski kan bli en kommune.

– Uten at jeg har noen konkrete fordeler ved det i hodet her og nå, sier Kasper.

Kommunereform:

Oppegård har utredet sammenslåing med Oslo, og Follo-rapporten blir klar i mars

En innbyggerundersøkelse ble gjennomført i fjor, og en ny kommer i april.

Kommunestyret gjør vedtak 20. juni i år.

Våren 2017 avgjør Stortinget fremtidens kommunestruktur

Kilde: Oppegård kommune