Tar til ordet mot mobbing på nett

Nettmobbing: Melissa Kristiansen (H) spør hva skolene gjør for å forebygge og avdekke mobbing og overgrep på nett.

Nettmobbing: Melissa Kristiansen (H) spør hva skolene gjør for å forebygge og avdekke mobbing og overgrep på nett.

Artikkelen er over 3 år gammel

Melissa Kristiansen (H) taler Ungdomsrådets sak når hun stiller spørsmål om nettmobbing i Levekårsutvalget.

DEL

OPPEGÅRD: Kristiansen har meldt spørsmålet inn til neste møte i Levekårsutvalget, 21. mars. Hun vil ha svar på hvordan skolene jobber for å forebygge og avdekke mobbing og overgrep på nett. Bakgrunnen forklarer hun slik:

– Ungdomsrådet kom, i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul, med innspill knyttet til læringsmiljøet på skolene. Blant tiltakene som ble etterlyst var holdningsarbeid for å forebygge mobbing og utestenging i sosiale medier.

Mer tilsyn hjelper ikke

Kristiansen refererer til Ungdomsrådet, hvor representanter uttrykte:

"De voksne politikerne er så opptatt av at det skal være mange lærere i skolegården, men det hjelper ikke med flere lærere i skolegården når alle sitter med hver sin mobil".

Kristiansen uttrykker videre:

– Ungdomsrådets innspill er veldig aktuelt, og jeg har derfor valgt å ta det med meg videre til levekårsutvalget, slik at vi får undersøkt saken nærmere. Med ny teknologi kommer ofte nye problemstillinger. Mobil og nettbrett er gradvis blitt en integrert del av hverdagen til barn og unge. Når kommunikasjonen flytter seg mer og mer over på nett, er det viktig at dette ikke blir en «voksenfri sone» der verken skole eller foreldre fører tilsyn. Samtidig medfører den konstante tilgjengeligheten at skillet mellom skole og fritid viskes ut.

Alle elever på nettbrett

Høyre-politikeren påpeker også at samtlige elever i Oppegårdskolen skal utstyres med iPad eller Chromebook i løpet av 2017.

– Når PC-er og nettbrett nå vies stadig større plass i klasserommene, får skolene et økt ansvar for å følge med og for å lære elevene hvordan denne teknologien bør brukes. Samtidig er det en god mulighet til å gi barna den opplæringen foreldregenerasjonen kanskje ikke fikk.

Kristiansen viser dessuten til Elevundersøkelsen 2016, hvor spørsmål om digital mobbing er inkludert for første gang. 1,9 prosent sier de har opplevd å bli mobbet digitalt to til tre ganger i måneden. Halvparten av dem sier at de også er blitt utsatt for «tradisjonell mobbing».

- Jeg frykter at særlig mobbing som skjer utelukkende digitalt, kan bli uoppdaget over lang tid, fremholder Melissa Kristiansen.

Artikkeltags