Her må buss-for-tog-reisende forsere snøhaug og buskas – og klatre over autovernet

Bjørn G. Lunder mener av- og påstigningsløsningen som er valgt for buss for tog ved Myrvoll stasjon i retning Oslo er helt håpløs.